10. siječnja 2009.

Duilovo

Međunarodni natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja gradskog projekta br.7 - Duilovo u Splitu
glavna
INVESTITOR I RASPISIVAČ
Grad Split - Gradsko poglavarstvo, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split, kojeg zastupa gradonačelnik Ivan Kuret, dipl.ing.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Društvo arhitekata Split (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednik Jurica Jelavić, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke i pravne osobe. Smatra se da su zahtjevi stručnosti zadovoljeni u natječajima u kojima sudjeluju arhitekti i urbanisti, krajobrazni arhitekti i arhitekti unutarnjeg uređenja, ako natjecatelji imaju pravo nositi navedene titule.

ROKOVI
Početak natječaja: 30. 10. 2008. godine
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 1. 12. 2008. godine
Rok predaje natječajnih radova: 16. 2. 2009. godine

Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 10-13 sati u Društvu arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, uz uplatu od 200 kn, plativih u gotovini na blagajni DAS-a ili na žiro-račun Društva arhitekata Splita br. 2330003-1100112463.
Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid u županijskim i gradskim društvima arhitekata, kao i na web stranici DAS-a: www.d-a-s.hr

NAGRADE
Ako do određenog roka prispije najmanje sedam (7) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 210.000,00 kn
II. nagrada 140.000,00 kn
III. nagrada 90.000,00 kn
IV. nagrada 65.000,00 kn
V. nagrada 45.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu :
1. Ivan Kuret d.i.- gradonačelnik Splita - predstavnik raspisivača - dopredsjednik OS
2.Branko Poljanić d.i.g. predstavnik raspisivača
3.Marijana Bronzović d.i.a. predstavnik raspisivača
4.Vedaran Mimica d.i.a. predstavnik provoditelja
5.Andreas Ruby d.i.a. Berlin predstavnik provoditelja
6.Pippo Ciorra d.i.a. Ancona predstavnik provoditelja
7.Jurica Jelavić d.i.a.- predsjednik DAS-a predstavnik provoditelja - predsjednik OS
Zamjenik člana: Eduard Katačić d.i.a. predstavnik raspisivača

Tehnička komisija
1. Maja Aljinović d.i.a. predstavnik raspisivača
2. Hrvoje Bota d.i.a. predstavnik provoditelja
3.Jelena Zanchi d.i.a. predstavnik provoditelja

Tajnik natječaja
1.Marin Tudor d.i.a.

Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG ( 14.05.2006. godine ) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

NAPOMENA:
Natječajne podloge su isključivo informativnog karaktera.
Za službeni pristup natječaju potrebno je uplatiti naknadu za natječajnu dokumentaciju prema općim uvjetima natječaja ( članak 3.2.).


_____________________________________________________


PUBLIC, INTERNATIONAL, OPEN, SINGLE-DEGREE, ANONYMOUS COMPETITION FOR MAKING OF AN IDEAL TOWN-PLANNING SOLUTION OF THE CITY PROJECT NO. 7 - DUILOVO IN SPLIT


ANNOUNCER AND INVESTOR

City of Split, Obala kneza Branimira, Split, represented by the Mayor Ivan Kuret, graduate ingineer

ORGANIZER AND IMPLEMENTOR
The Association of Architects Split (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, represented by the Presidents Jurica Jelavić, graduate engineer of architecture.

COMPETITION TIMETABLE

Beginning of the competition: October 30 2008
Questions deadline: December 1 2008
Submission deadline: February 2 2009

PRIZES
If by the set timelimit at least seven (7) works arrive, that is, the professionally made works satisfying the Terms of the competition, the Jury will award the following prizes in precise net sum and the following arrangement:

First prize - 210.000,00 Kunas
Second prize - 140.000,00 Kunas
Third prize - 90.000,00 Kunas
Fourth prize - 65.000,00 Kunas
Fifth prize - 45.000,00 Kunas

THE JURY
For evaluation of works, the following Jury has been appointed, consisting of:

1.Ivan Kuret, graduate engineer, the Mayor of city of Split - the representative of the announcer - the vicepresident of the OS
2.Branko Poljanić - graduate engineer of architecture - the representative of the announcer
3.Marijana Bronzović, graduate engineer of architecture - the representative of the announcer
4.Vedran Mimica, graduate engineer of architecture - the representative of the implementor
5.Andreas Ruby, graduate engineer of architecture, Berlin - the representative of the implementor
6.Pippo Ciorra, graduate engineer of architecture, Ancona - the representative of the implementor
7.Jurica Jelavić, graduate engineer of architecture, the president of DAS - the representative of the implementor - the president of the OS
8.The deputy of a member: Eduard Katačić, graduate engineer of architecture - the representative of the implementor.

Technical Committee
1.Maja Aljinović, graduate engineer of architecture - the representative of the announcer
2.Hrvoje Bota, graduate engineer of architecture - the representative of the implementor
3.Jelena Zanchi, graduate engineer of architecture - the representative of the implementor

The secretary of the competition
1.Marin Tudor, graduate engineer of architecture

IMPORTANT:
Competition documents in attachment have strictly information character.
To officially enter the competition you need to pay the entry fee according to general terms of competition
(članak 3.2.).

Komentari - 4

Ime * Siniša Kundid

Pokojni Mladen Delić bi rekao: „ Ma ljudi, jeli to moguće ?“ Da, moguće je 3 LHD opet napada Split !
Na netom održanoj konferenciji za novinare u prostorijama DAS-a, gdje su predstavljeni nagrađeni projekti za uređenje jednog od najljepših djelova Splita i to Duilova i dijela Žnjanskog platoa imalo se što vidjeti. 3LHD je ponudio već viđenu betonizaciju (Španjolska, Italija, zemlje Magreba, južna Amerika itd.) najsirovijeg oblika za naš najljepši dio grada. Neboderi tik uz samu obalu ! Oni (arhitekti 3LHD-a) tu betonizaciju i preizgrađenost opravdavaju financijskim razlozima. Lakše će se naći investitor, bolje za grad, imat će više novaca u blagajni i normalno, bolje za njih, imat će više kvadrata i moći će više naplatiti.
To što ćemo mi, ako se ostvari njihov projekt, zauvjek izgubiti najljepši dio grada, kao da se nikoga ne tiče.
Zanimljivo je i to kako je uopće njihov rad izabran. Pošto se radilo o međunarodnom natječaju u ocjenjivačkom sudu su sjedili i stranci, od kojih neki nikad prije nisu bili u Splitu. Znajući to 3LHD-ovci su se poslužili djelom preostalih dalmatinskih prirodnih ljepota (koje još nisu uspjeli uništiti) vizurama ušća Cetine, te su tu posadili svoje nebodere i rekli strancima: „To je sad Duilovo !“. Oni su falcificirali prirodu, lažno su prikazali prirodnu pozadinu Duilova i Žnjana. Jedina ispravna odluka u ovom slučaju je trebala biti DISKVALIFIKACIJA. Neznam što se tada događalo s predsjednikom ocjenjivačkog suda Juricom Jelavićem koji je prvi trebao reagirati i predložiti diskvalifikaciju. U svakom slučaju, umjesto diskvalifikacije, 3LHD-ovci bivaju nagrađeni 3. mjestom.
Zaključak: 3LHD-ov projekt će se sigurno lakše PRODATI nego Porticus-ov, toliko kvadrata betona na toliko malo zemlje, računica je svima jasna. Sačuvajmo naš grad i spriječimo ih !

S.K.

RINKA

can i enter the competition, as i am an indian architect. and what is the entry charges

editor

1.5 The right to participate is available to all professional physical and legal persons. The requirements of professional are considered to be satisfied in the competitions in which architects and town planners, landscaping architects, and interior design architects participate, if the competitors have the right to use the aforementioned titles.

more information in attachment: General terms (EN)

Yann-Fanch Vauléon

Madam, Mister,
I would like to know if the competition is open to landscape architects trained in urban planning
Regards
Yann-Fanch Vauléon

Upišite vaš komentar

bot