26. siječnja 2009.

Omiš

glavna
INVESTITOR I RASPISIVAČ
GRAD OMIŠ-GRADSKO POGLAVARSTVO, Kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš, kojeg zastupa gradonačelnik prof. Ivan Škaričić

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

Društvo arhitekata Split (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednik Jurica Jelavić, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

ROKOVI
Početak natječaja: 23. siječnja 2009. godine
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 10. veljače 2009. godine
Rok predaje natječajnih radova: 23. ožujka 2009. godine

Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 10-13 sati u Sveučilištu u Splitu, Livanjska 5, 21000 Split, tel. 021/558 239, e-mail: das@st.t-com.hr, uz polog od 200 kn plativih u gotovini na blagajni DAS-a ili žiro-račun Društva arhitekata Split br. 23330003-1100112463, kod HVB Splitska banka, svrha doznake: „podloge za natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenje za uređenje i urbanu opremu Fošala u Omišu”, s pozivom na broj za fizičke osobe JMBG, a za poduzeća matični broj. Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid u županijskim i gradskim društvima arhitekata, kao i na web stranici DAS-a: www.d-a-s.hr

NAGRADE
Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 35.000,00 kn
II. nagrada 28.000,00 kn
III. nagrada 17.000,00 kn

Pozvani autori:
1. Nikola Bašić
2. Nenad Fabijanić
3. Vjekoslav Ivanišević

Obeštećenje pozvanim autorima: svaki po : 10.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD

1. Ivan Škaričić, prof.gradonačelnik predstavnik raspisivača-dopredsjednik OS
2. Emil Šverko, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja- predsjednik OS
3. Stipe Medić, predstavnik raspisivača
4. Tonko Mladina, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja
5. Helena Paver Njirić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja
Zamjenik člana: Marin Tudor, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja

Tehnička komisija:
1.Milan Novaković, dipl.ing.grtađ. predstavnik raspisivača
2. Mariana Bucat, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja

Tajnik natječaja:
Jelena Zanchi, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja

Organizacijski tajnik:
Lidija Meter Petković, i.a. predstavnik provoditelja

Registracijski broj: 61-09-OM-AU

NAPOMENA:
Natječajne podloge su isključivo informativnog karaktera.
Za službeni pristup natječaju potrebno je uplatiti naknadu za natječajnu dokumentaciju prema općim uvjetima natječaja ( članak 3.2.).

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot