X

Aktivnosti

19.05.2017

Predstavljanje kandidata za gradonačelnika Splita: Dragan Markovina

Nakon što smo tijekom protekla dva tjedna u Društvu arhitekata Splita ugostili najizglednije kandidate za gradonačelnika/cu Splita na opsežnim predstavljanjima, preostali kandidati dobili su priliku pismeno odgovoriti na pitanja DAS-a kako bismo dobili uvid u njihov stav prema predmetnoj problematici. Pitanja ne pokrivaju sve goruće teme grada, ali stvaraju relevantnu projekciju stavova budućeg gradonačelnika/ce. Koncipirana su u tri osnovna dijela: A) urbanizam - pitanja s glavnim osvrtom na urbanizam i prostor grada Splita B) gradska uprava -pitanja o gradskoj upravi koja je u interakciji s prostorom i arhitektima C) DAS - pitanja o samom društvu arhitekata i odnosu budućeg gradonačelnika/ce prema njemu U nastavku pročitajte odgovore kandidata Dragana Markovine.

18.05.2017

Predstavljanje kandidata za gradonačelnika Splita: Mihael Darko Burazin

Nakon što smo tijekom protekla dva tjedna u Društvu arhitekata Splita ugostili najizglednije kandidate za gradonačelnika/cu Splita na opsežnim predstavljanjima, preostali kandidati dobili su priliku pismeno odgovoriti na pitanja DAS-a kako bismo dobili uvid u njihov stav prema predmetnoj problematici. Pitanja ne pokrivaju sve goruće teme grada, ali stvaraju relevantnu projekciju stavova budućeg gradonačelnika/ce. Koncipirana su u tri osnovna dijela: A) urbanizam - pitanja s glavnim osvrtom na urbanizam i prostor grada Splita B) gradska uprava -pitanja o gradskoj upravi koja je u interakciji s prostorom i arhitektima C) DAS - pitanja o samom društvu arhitekata i odnosu budućeg gradonačelnika/ce prema njemu U nastavku pročitajte odgovore kandidata Mihaela Darka Burazina.

18.05.2017

Predstavljanje kandidata za gradonačelnika Splita: Ante Čikotić

Nakon što smo tijekom protekla dva tjedna u Društvu arhitekata Splita ugostili najizglednije kandidate za gradonačelnika/cu Splita na opsežnim predstavljanjima, preostali kandidati dobili su priliku pismeno odgovoriti na pitanja DAS-a kako bismo dobili uvid u njihov stav prema predmetnoj problematici. Pitanja ne pokrivaju sve goruće teme grada, ali stvaraju relevantnu projekciju stavova budućeg gradonačelnika/ce. Koncipirana su u tri osnovna dijela: A) urbanizam - pitanja s glavnim osvrtom na urbanizam i prostor grada Splita B) gradska uprava -pitanja o gradskoj upravi koja je u interakciji s prostorom i arhitektima C) DAS - pitanja o samom društvu arhitekata i odnosu budućeg gradonačelnika/ce prema njemu U nastavku pročitajte odgovore kandidata Ante Čikotića.  

15.05.2017

Predstavljanje kandidata za gradonačelnika Splita: Željko Kerum

Posljednji termin ciklusa predstavljanja kandidata za gradonačelnika/cu Splita u organizaciji Društva arhitekata Splita održat će se u utorak, 16.05.2017. , kada ćemo s kandidatom Željkom Kerumom razgovarati o ključnim pitanjima vezanima za prostor, arhitektonsku struku i urbanističke probleme Splita. Predstavljanje je otvoreno za svu zainteresiranu javnost, a počinje u 18h u prostorijama DAS-a (Starčevićeva 24c).

11.05.2017

Predstavljanje kandidatkinje za gradonačelnicu Splita: Aida Batarelo

Društvo arhitekata Splita nastavlja s predstavljanjem kandidata za gradonačelnika/cu Splita - u petak 12.05.2017. dolazi Aida Batarelo, koja će, uz početno kratko predstavljanje, odgovarati na pitanja iz domene urbanizma i tema vezanih za prostor i arhitektonsku struku grada Splita. Napominjemo da će se predavanje održati u petak 12.05. u 18 sati u prostorima Društva arhitekata Splita (Starčevićeva 24c), a ne u četvrtak 11.05., kao što je ranije najavljeno. Sljedeći i posljednji termin ciklusa je 16.05.2017. u 18 sati, kada očekujemo kandidata Željka Keruma.

10.05.2017

Predstavljanje kandidatkinje za gradonačelnicu: Marijana Puljak

Sinoć se u Društvu arhitekata Splita, u sklopu ciklusa „Predstavljanje kandidata za gradonačelnika/cu Splita”, predstavila kandidatkinja Marijana Puljak.   Ciklus je pokrenut s ciljem da se s kandidatima raspravi o temama urbanističkog razvoja grada te ostalim aspektima vezanim za arhitektonsku djelatnost. Prostor je ostao najvažniji, a možda i jedini resurs grada Splita, te je izrazito važno da je osoba koja bi upravljala gradom Splitom upoznata s kvalitetama i problemima tog prostora. Također, interes arhitektonske struke i Grada je kreiranje partnerskog odnosa, što je također jedna od tema predstavljanja. Kao sažetak predstavljanja, u prilogu su pismeni odgovori na pitanja DAS koja možete preuzeti OVDJE. Sljedeća kandidatkinja na predstavljanju je Aida Batarelo u petak, 12.05.2017. u 18 sati (prebačeno je s inicijalno planiranog četvrtka 11.05. ) u prostorima

29.04.2017

Predstavljanje kandidata za gradonačelnika/cu Splita

Društvo arhitekata Splita, ususret lokalnim izborima, organizira predstavljanja kandidata za gradonačelnika/cu Splita kroz teme urbanističkog razvoja grada te ostale aspekte vezane za arhitektonsku djelatnost. Zbog intenziteta i opsega tema pozvana su 4 kandidata koja su u zadnjih 30 dana, po svim relevantnim anketama, najizgledniji kandidati za gradonačelnika/cu Splita. Predstavljanja će se, za svu zainteresiranu javnost, održati u prostorima DAS-a, Starčevićeva 24c, u sljedećim terminima: 02.05.2017. u 18 sati - Andro Krstulović Opara 09.05.2017. u 18 sati - Marijana Puljak 11.05.2017. u 18 sati - Aida Batarelo 16.05.2017. u 18 sati - Željko Kerum

20.04.2017

Ciklus predavanja ‘Splitski kolaž’/ Ana Šverko: ‘Zašto čitati grad’

Zašto čitati grad, i zašto čitati o gradu? Treće predavanje ciklusa ‘Splitski kolaž’ u organizaciji Društva arhitekata Splita, ‘Zašto čitati grad’, održat će doc.dr.sc. Ana Šverko. Autorica knjige Grad (ni)je kuća. O dijalogu između novog i starog Splita / urbanistička predigra (2016.) u predavanju se fokusira na koncept povijesnog urbanog krajolika, preporuku UNESCO-a prema kojoj se kulturna baština više ne percipira niti ne istražuje izolirano od šireg prostornog i društvenog konteksta grada. Da bi se osigurao temelj za prihvaćanje tog koncepta, odnosno formiranja strategije razvoja povijesnog grada ujedinjenjem urbanističkog i konzervatorskog pristupa, potrebno je prije svega upoznati i razumjeti njegov prostorni ‘vokabular i gramatiku’. ‘Čitanje grada’ polazište je za rješavanje problema fragmentacije urbanog prostora: prepoznavanje

23.03.2017

Ciklus predavanja ‘Splitski kolaž’/ Jakša Miličić: ‘Karepovac kao razvojni problem grada’

Drugo predavanje ciklusa ‘Splitski kolaž’ u organizaciji Društva arhitekata Splita, ‘Karepovac kao razvojni problem grada’, održat će prof.dr.sc. Jakša Miličić. Kao osoba koja je odigrala važnu ulogu u kreiranju suvremenog Splita, predavač će se osvrnuti na moguće opcije sanacije i razvojne potencijale Karepovca, način na koji se taj prostor definirao u prošlosti te kako bi budući tretman istoga mogao značajno utjecati na budućnost grada. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane građane, u utorak (28.03.2017.) u 19h u prostorijama DAS-a (Starčevićeva 24c).

02.03.2017

Ciklus predavanja ‘Splitski kolaž’/ Ante Kuzmanić: ‘U prostoru između arhitekture i urbanizma’

Društvo arhitekata Splita organizira ciklus predavanja i tribina ‘Splitski kolaž’ u kojem će se predavači dotaknuti važnih i problematičnih tema prostora grada Splita. Ciklus započinje 07.03.2017. (utorak) predavanjem ‘U prostoru između arhitekture i urbanizma’ prof. art. Ante Kuzmanića, dipl.ing.arh., u kojem se preispituje odnos arhitekture i urbanizma te utjecaj formalnih faktora poput prostornih planova na urbanističko planiranje. Također, predavanje će se značajno osvrnuti i na prometnu infrastrukturu kao jednu od problematičnijih tema grada Splita. Predavanje će se održati u 19 sati u prostorijama Društva arhitekata Splita (Starčevićeva 24c, Split).

03.02.2017

Poziv na aktivaciju i obnovu članstva u Društvu arhitekata Splita

Poštovani kolege, početak kalendarske godine vrijeme je aktivacije i obnove članstva u Društvu arhitekata Splita. Društvo arhitekata može biti izvrsna platforma za promišljeno, koordinirano i etično djelovanje s ciljem afirmacije splitske i hrvatske arhitekture, urbanizma i zadovoljavajućih strukovnih standarda koji posljednjih godina nisu na zavidnoj razini. Nakon prošlogodišnjeg ukazivanja na aktualne gradske probleme, u novoj godini očekuju nas ciklusi predavanja, javnih tribina i izložbi kojima bi se problemima prišlo na konstruktivan način i educiralo javnost. U planu djelovanja je i uključivanje mlađih generacija u rad Društva, organiziranje studentskih i URBACT radionica, povezivanje s ostalim hrvatskim društvima arhitekata, redizajn i pojačanje aktivnosti weba Društva te reaktivacija projekta ‘Memento splitske moderne arhitekture’. Svi članovi

27.01.2017

Reakcija na pokušaj nestručnog definiranja pojma ‘tradicijskih naseobina’ i manipulacije strukom za iskorištavanje propusta u zakonu

Dopis DAS-a medijima uz potporu Društva arhitekata Dubrovnika, Društva arhitekata Istre, Udruženja arhitekata Međimurja, Društva arhitekata grada Osijeka, Društva arhitekata Rijeke, Društva arhitekata Šibenika, Društva arhitekata Varaždina, Društva arhitekata Zadra i Društva arhitekata Zagreba reakcija je na djelovanje gradonačelnika Splita i Ministarstva graditeljstva u vezi teme ‘tradicijskih naseobina’.

13.12.2016

Poziv na sjednicu 19. redovite Skupštine

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje P O Z I V NA SJEDNICU 19. REDOVITE SKUPŠTINE koja će se održati u srijedu 28.12. 2016. godine, s početkom u 18:00 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:   DNEVNI RED:   1. Uvodni dio sjednice otvaranje sjednice 19. redovite Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika verifikacija Zapisnika sa sjednice 18. izborne Skupštine DAS-a 2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice 3. Podnošenje izvješća o radu Predsjednika i Predsjedništva DAS-a 4. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a 5. Podnošenje izvješća o radu Suda časti DAS-a 6. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća 7. Iznošenje Programa rada i Financijskog plana DAS-a za 2017.g. 8.