X

Aktivnosti

24.05.2017

Ciklus predavanja ‘Splitski kolaž’/ Alenka Korenjak: ‘Tactical urbanism - public space’

Četvrto predavanje ciklusa „Splitski kolaž” održat će slovenska arhitektica Alenka Korenjak, suosnivačica udruge prostoRož, a naziv predavanja je „Tactical urbanism - public space”. Iako tema lokacijski nije usko vezana na sam grad Split, tema projektiranja, artikuliranja i stvaranja javnih prostora za same stanovnike je vrlo aktualna na našem lokalnom i nacionalnom nivou te svakako vrijedi čuti osvrt osobe sa značajnim iskustvom u toj domeni. Predavanje će se održati u četvrtak 25.05.2017. u 18 sati u prostorijama Društva arhitekata Splita (Starčevićeva 24c) te je otvoreno za svu zainteresiranu javnost. Predavanje će se održati na engleskom jeziku. Alenka Korenjak je jedna od suosnivača udruge ProstoRož. Po edukaciji arhitektica, ima iskustva u projektiranju i dizajniranju projekata javnih prostora, gdje interakcija, suradnja i komunikacija sa

19.05.2017

Predstavljanje kandidata za gradonačelnika Splita: Dragan Markovina

Nakon što smo tijekom protekla dva tjedna u Društvu arhitekata Splita ugostili najizglednije kandidate za gradonačelnika/cu Splita na opsežnim predstavljanjima, preostali kandidati dobili su priliku pismeno odgovoriti na pitanja DAS-a kako bismo dobili uvid u njihov stav prema predmetnoj problematici. Pitanja ne pokrivaju sve goruće teme grada, ali stvaraju relevantnu projekciju stavova budućeg gradonačelnika/ce. Koncipirana su u tri osnovna dijela: A) urbanizam - pitanja s glavnim osvrtom na urbanizam i prostor grada Splita B) gradska uprava -pitanja o gradskoj upravi koja je u interakciji s prostorom i arhitektima C) DAS - pitanja o samom društvu arhitekata i odnosu budućeg gradonačelnika/ce prema njemu U nastavku pročitajte odgovore kandidata Dragana Markovine.

18.05.2017

Predstavljanje kandidata za gradonačelnika Splita: Mihael Darko Burazin

Nakon što smo tijekom protekla dva tjedna u Društvu arhitekata Splita ugostili najizglednije kandidate za gradonačelnika/cu Splita na opsežnim predstavljanjima, preostali kandidati dobili su priliku pismeno odgovoriti na pitanja DAS-a kako bismo dobili uvid u njihov stav prema predmetnoj problematici. Pitanja ne pokrivaju sve goruće teme grada, ali stvaraju relevantnu projekciju stavova budućeg gradonačelnika/ce. Koncipirana su u tri osnovna dijela: A) urbanizam - pitanja s glavnim osvrtom na urbanizam i prostor grada Splita B) gradska uprava -pitanja o gradskoj upravi koja je u interakciji s prostorom i arhitektima C) DAS - pitanja o samom društvu arhitekata i odnosu budućeg gradonačelnika/ce prema njemu U nastavku pročitajte odgovore kandidata Mihaela Darka Burazina.

18.05.2017

Predstavljanje kandidata za gradonačelnika Splita: Ante Čikotić

Nakon što smo tijekom protekla dva tjedna u Društvu arhitekata Splita ugostili najizglednije kandidate za gradonačelnika/cu Splita na opsežnim predstavljanjima, preostali kandidati dobili su priliku pismeno odgovoriti na pitanja DAS-a kako bismo dobili uvid u njihov stav prema predmetnoj problematici. Pitanja ne pokrivaju sve goruće teme grada, ali stvaraju relevantnu projekciju stavova budućeg gradonačelnika/ce. Koncipirana su u tri osnovna dijela: A) urbanizam - pitanja s glavnim osvrtom na urbanizam i prostor grada Splita B) gradska uprava -pitanja o gradskoj upravi koja je u interakciji s prostorom i arhitektima C) DAS - pitanja o samom društvu arhitekata i odnosu budućeg gradonačelnika/ce prema njemu U nastavku pročitajte odgovore kandidata Ante Čikotića.  

15.05.2017

Predstavljanje kandidata za gradonačelnika Splita: Željko Kerum

Posljednji termin ciklusa predstavljanja kandidata za gradonačelnika/cu Splita u organizaciji Društva arhitekata Splita održat će se u utorak, 16.05.2017. , kada ćemo s kandidatom Željkom Kerumom razgovarati o ključnim pitanjima vezanima za prostor, arhitektonsku struku i urbanističke probleme Splita. Predstavljanje je otvoreno za svu zainteresiranu javnost, a počinje u 18h u prostorijama DAS-a (Starčevićeva 24c).

11.05.2017

Predstavljanje kandidatkinje za gradonačelnicu Splita: Aida Batarelo

Društvo arhitekata Splita nastavlja s predstavljanjem kandidata za gradonačelnika/cu Splita - u petak 12.05.2017. dolazi Aida Batarelo, koja će, uz početno kratko predstavljanje, odgovarati na pitanja iz domene urbanizma i tema vezanih za prostor i arhitektonsku struku grada Splita. Napominjemo da će se predavanje održati u petak 12.05. u 18 sati u prostorima Društva arhitekata Splita (Starčevićeva 24c), a ne u četvrtak 11.05., kao što je ranije najavljeno. Sljedeći i posljednji termin ciklusa je 16.05.2017. u 18 sati, kada očekujemo kandidata Željka Keruma.

10.05.2017

Predstavljanje kandidatkinje za gradonačelnicu: Marijana Puljak

Sinoć se u Društvu arhitekata Splita, u sklopu ciklusa „Predstavljanje kandidata za gradonačelnika/cu Splita”, predstavila kandidatkinja Marijana Puljak.   Ciklus je pokrenut s ciljem da se s kandidatima raspravi o temama urbanističkog razvoja grada te ostalim aspektima vezanim za arhitektonsku djelatnost. Prostor je ostao najvažniji, a možda i jedini resurs grada Splita, te je izrazito važno da je osoba koja bi upravljala gradom Splitom upoznata s kvalitetama i problemima tog prostora. Također, interes arhitektonske struke i Grada je kreiranje partnerskog odnosa, što je također jedna od tema predstavljanja. Kao sažetak predstavljanja, u prilogu su pismeni odgovori na pitanja DAS koja možete preuzeti OVDJE. Sljedeća kandidatkinja na predstavljanju je Aida Batarelo u petak, 12.05.2017. u 18 sati (prebačeno je s inicijalno planiranog četvrtka 11.05. ) u prostorima

29.04.2017

Predstavljanje kandidata za gradonačelnika/cu Splita

Društvo arhitekata Splita, ususret lokalnim izborima, organizira predstavljanja kandidata za gradonačelnika/cu Splita kroz teme urbanističkog razvoja grada te ostale aspekte vezane za arhitektonsku djelatnost. Zbog intenziteta i opsega tema pozvana su 4 kandidata koja su u zadnjih 30 dana, po svim relevantnim anketama, najizgledniji kandidati za gradonačelnika/cu Splita. Predstavljanja će se, za svu zainteresiranu javnost, održati u prostorima DAS-a, Starčevićeva 24c, u sljedećim terminima: 02.05.2017. u 18 sati - Andro Krstulović Opara 09.05.2017. u 18 sati - Marijana Puljak 11.05.2017. u 18 sati - Aida Batarelo 16.05.2017. u 18 sati - Željko Kerum

20.04.2017

Ciklus predavanja ‘Splitski kolaž’/ Ana Šverko: ‘Zašto čitati grad’

Zašto čitati grad, i zašto čitati o gradu? Treće predavanje ciklusa ‘Splitski kolaž’ u organizaciji Društva arhitekata Splita, ‘Zašto čitati grad’, održat će doc.dr.sc. Ana Šverko. Autorica knjige Grad (ni)je kuća. O dijalogu između novog i starog Splita / urbanistička predigra (2016.) u predavanju se fokusira na koncept povijesnog urbanog krajolika, preporuku UNESCO-a prema kojoj se kulturna baština više ne percipira niti ne istražuje izolirano od šireg prostornog i društvenog konteksta grada. Da bi se osigurao temelj za prihvaćanje tog koncepta, odnosno formiranja strategije razvoja povijesnog grada ujedinjenjem urbanističkog i konzervatorskog pristupa, potrebno je prije svega upoznati i razumjeti njegov prostorni ‘vokabular i gramatiku’. ‘Čitanje grada’ polazište je za rješavanje problema fragmentacije urbanog prostora: prepoznavanje

23.03.2017

Ciklus predavanja ‘Splitski kolaž’/ Jakša Miličić: ‘Karepovac kao razvojni problem grada’

Drugo predavanje ciklusa ‘Splitski kolaž’ u organizaciji Društva arhitekata Splita, ‘Karepovac kao razvojni problem grada’, održat će prof.dr.sc. Jakša Miličić. Kao osoba koja je odigrala važnu ulogu u kreiranju suvremenog Splita, predavač će se osvrnuti na moguće opcije sanacije i razvojne potencijale Karepovca, način na koji se taj prostor definirao u prošlosti te kako bi budući tretman istoga mogao značajno utjecati na budućnost grada. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane građane, u utorak (28.03.2017.) u 19h u prostorijama DAS-a (Starčevićeva 24c).

02.03.2017

Ciklus predavanja ‘Splitski kolaž’/ Ante Kuzmanić: ‘U prostoru između arhitekture i urbanizma’

Društvo arhitekata Splita organizira ciklus predavanja i tribina ‘Splitski kolaž’ u kojem će se predavači dotaknuti važnih i problematičnih tema prostora grada Splita. Ciklus započinje 07.03.2017. (utorak) predavanjem ‘U prostoru između arhitekture i urbanizma’ prof. art. Ante Kuzmanića, dipl.ing.arh., u kojem se preispituje odnos arhitekture i urbanizma te utjecaj formalnih faktora poput prostornih planova na urbanističko planiranje. Također, predavanje će se značajno osvrnuti i na prometnu infrastrukturu kao jednu od problematičnijih tema grada Splita. Predavanje će se održati u 19 sati u prostorijama Društva arhitekata Splita (Starčevićeva 24c, Split).

03.02.2017

Poziv na aktivaciju i obnovu članstva u Društvu arhitekata Splita

Poštovani kolege, početak kalendarske godine vrijeme je aktivacije i obnove članstva u Društvu arhitekata Splita. Društvo arhitekata može biti izvrsna platforma za promišljeno, koordinirano i etično djelovanje s ciljem afirmacije splitske i hrvatske arhitekture, urbanizma i zadovoljavajućih strukovnih standarda koji posljednjih godina nisu na zavidnoj razini. Nakon prošlogodišnjeg ukazivanja na aktualne gradske probleme, u novoj godini očekuju nas ciklusi predavanja, javnih tribina i izložbi kojima bi se problemima prišlo na konstruktivan način i educiralo javnost. U planu djelovanja je i uključivanje mlađih generacija u rad Društva, organiziranje studentskih i URBACT radionica, povezivanje s ostalim hrvatskim društvima arhitekata, redizajn i pojačanje aktivnosti weba Društva te reaktivacija projekta ‘Memento splitske moderne arhitekture’. Svi članovi

27.01.2017

Reakcija na pokušaj nestručnog definiranja pojma ‘tradicijskih naseobina’ i manipulacije strukom za iskorištavanje propusta u zakonu

Dopis DAS-a medijima uz potporu Društva arhitekata Dubrovnika, Društva arhitekata Istre, Udruženja arhitekata Međimurja, Društva arhitekata grada Osijeka, Društva arhitekata Rijeke, Društva arhitekata Šibenika, Društva arhitekata Varaždina, Društva arhitekata Zadra i Društva arhitekata Zagreba reakcija je na djelovanje gradonačelnika Splita i Ministarstva graditeljstva u vezi teme ‘tradicijskih naseobina’.

13.12.2016

Poziv na sjednicu 19. redovite Skupštine

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje P O Z I V NA SJEDNICU 19. REDOVITE SKUPŠTINE koja će se održati u srijedu 28.12. 2016. godine, s početkom u 18:00 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:   DNEVNI RED:   1. Uvodni dio sjednice otvaranje sjednice 19. redovite Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika verifikacija Zapisnika sa sjednice 18. izborne Skupštine DAS-a 2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice 3. Podnošenje izvješća o radu Predsjednika i Predsjedništva DAS-a 4. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a 5. Podnošenje izvješća o radu Suda časti DAS-a 6. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća 7. Iznošenje Programa rada i Financijskog plana DAS-a za 2017.g. 8.