Download

NATJEČAJI

Omiš
Program natječaja
Opći uvjeti
Konzervatorski elaborat

Duilovo

Program natječaja (HR)

Program natječaja (EN)
Opći uvjeti (HR)
Opći uvjeti (EN)

Spinut
Raspis
Opći uvjeti
Grafika i tekst natječaja

Trstenik
Raspis

Opći uvjeti
Grafika i tekst natječaja

Primošten - uređenje obalnog pojasa

Grafika natječaja

Tekst natječaja
Zapisnik i opći uvjeti

GUP

Usvojene izmjene GUP-a

Predmet izmjena (2 MB)
Namjena (2,077 MB)
Javna namjena (1,925 MB)
Promet (3,008 MB)
Energetski sustav (1,848 MB)
Urbana pravila (2,573 MB)
Detaljni planovi (3,026 MB)
Važeći planovi (2,532 MB)
Obrazloženje (361 KB)

GUP grafički dio

Korištenje i namjena površina (4,481 MB)
Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti (3,791 MB)

Promet (7,133 MB)

Pošta i telekomunikacije (2,748 MB)

Energetski sustav (2,901 MB)

Vodoopskrbni sustav (2,758 MB)

Odvodnja otpadnih voda (2,805 MB)

Zaštita (5,739 MB)

Urbana pravila (3,532 MB)

Obuhvat detaljnih planova (3,508 KB)

Važeći planovi (3,54 MB)

GUP tekstualni dio

Dokumentacija (45 KB)
GUP knjiga I (1,044 MB)

Odluka Službeni glasnik (999 KB)

GUP uvod knjiga I (26 KB)

GUP uvod knjiga II (28 KB)

PPU

PPUG grafički dio

Namjena (14,126 MB)
Promet (13,323 MB)
Pošta i telekomunikacije (1,021 MB)

Energetski sustav (1,017 MB)

Vodoopskrba (1.027 MB)

  Kanalizacija (1,074 MB)
Uvjeti korištenja / kultura (13,426 MB)

Uvjeti korištenja / krajobraz (13,376 MB)

Uvjeti korištenja / primjena (13,205 MB)

Uvjeti za korištenje (13,343 MB)

PPUG tekstualni dio

PPUG knjiga I (1,731 MB)
PPUG Odluka (741 KB)

bot