Kontakt

DAS - društvo arhitekata Splita
Starčevićeva 24
21000 Split
Hrvatska

E-mail

info@d-a-s.hr

matični broj   03143759
žiro račun    HR1823300031100112463

Radno vrijeme tajništva:

10:00 - 13:00

bot