10. ožujka 2009.

Duilovo - Rezultati - Jedna od tri jednakovrijedne uvećane III. NAGRADE

u netto iznosu od 140.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „06″

autor:
Produkcija 004

projektni tim:
Davor Katušić, dipl.ing.arh. (MA BiA)
Aneta Mudronja Pletenac, arh.
Ana Mrđa, dipl.ing.arh.
Martina Paun, dipl.ing.arh.
Jana Kocbek, udia.
Juri Armanda
Karl Geisler

suradnici:
Ivana Jurić, aps. arhitekture
Juraj Dijanežević, aps. arhitekture

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDAŽiri je ovom radu dao naslov “Ljeto u San Marinu” referirajući se na stvaranje turističkog centraliteta međunarodnog značaja.Projekt predstavlja elaboriranu teoretsku premisu, nastojeći otvoriti ozbiljnu diskusiju o suvremenom razumijevanju fenomena turizma. Ovaj projekt funkcionira jako dobro kao prilog razjašnjenja određenih nedorečenosti te nedostatka strateškog promišljanja natječajnog zadatka.

Nakon ove elaboracije projekt predviđa raspodjelu teritorija u tri različite horizontalne zone, koje se paralelno spuštaju prema moru. Ove zone/”urban strips” su važnije kao konceptualni “čitači” nego kao stvarno iščitavanje prostorne prirode mjesta. Svaka zona je u stvari pozornica za konceptualno istraživanje mogućih odnosa između turističkih programa i urbanog konteksta grada. Zone su definirane velikim objektima/sadržajima u najgornjoj zoni, urbanom teksturom malog mjerila u centralnoj zoni te maritimnim sadržajima u obalnoj zoni.

Pozitivne karakteristike projekta broj 6.

Žiri mora pohvaliti cijeli uvodni dio projekta, koji prezentira promjenljivu prirodu turističke industrije kao i prijedlog za moguće plodonosan dijalog sa “gradom” o ovoj temi. Rad je dvostruko koristan, kao bolja definicija natječajnog programa sa predviđajućim koracima u njegovoj transformaciji, kao i poziv za istinsko promišljanje turističkog identiteta grada Splita.

Osjećaj koji se pojavljuje kod iščitavanja planova i crteža naslućuje stvaranje turističko tematskog parka koji bi mogao predstavljati zanimljiv pogled na problematiku lokacije.
Rad predstavlja pokušaj da se barem konceptualno ispitaju odnosi između grada, krajolika te turističkih identiteta.

Rad predstavlja i pokušaj, doduše najrealniji ali isto tako i najneuspješniji da sa “uključivim” dizajnom obalnog dijela artikulira prostore marine i ostalih obalnih sadržaja.

Negativne karakteristike projekta broj 6.

Osnovni problem rada je da jako teško može zaobići ideju stvaranja satelitskog grada. Teško je pronaći moguća iskustva koja bi se mogla generirati prema ovom projektu a da bi pokazala mogućnosti stvarnog povezivanja sa gradskim okolišem. Rad je jako samoreferencijalan i to ne samo kao kompozicija, već i unutar posebnih zona/urbanstrips. Postoje jasni problemi razgraničenja između ovih zona. Tranzicija iz jedne prema drugoj je u stvari jako komplicirana.

Ako se koncentriramo na podzemni dio programa možemo zaključiti da bi projekt imao puno veći utjecaj na teren nego što bi se moglo zaključiti iz
Prvog pogleda. Projekt bi u stvari trebao redizajnirati klif/pokos.

Projekt može funkcionirati samo kao jedinstvena transformacija bez mogućnosti fazne implementacije, barem unutar svake pojedine zone/stripa.

Daleko najrazočaravajući, kao arhitektonsko oblikovni doprinos, je obalni dio projekta koji zauzima nasuti plato. Jednostavno nije uspješan u prilazu grada na more niti u naporu da se drugačije valorizira cjelokupni obalni potez.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot