23. ožujka 2009.

Duilovo - Rezultati - Jedan od šest jednakovrijednih OTKUPA

u netto iznosu od 20.000,00 kuna dodjeljuju se radu pod širom „04″

autor: x3m: arhitektura + urbanizam

autorski tim:
Mirela Bošnjak, dipl.ing.arh. (Zagreb)
Mirko Buvinić, dipl.ing.arh. (Zagreb)
Maja Furlan Zimmermann, dipl.ing.arh. (Zagreb)
Ivana Škrabalo, dipl.ing.arh. (Rijeka)

maketa:
Peter Mišković, dipl.ing.arh.

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Urbanistički koncept, baziran na ideji uspostave kontinuiranog poteza ’sustava lučica’ od uvale Trstenik do Stobreča u dužini od cca 5 kilometara nije realan i nema uporište u temeljnoj prostorno-planskoj dokumentaciji Grada.
Stvaranjem ‘unutarnjeg mora’ između sadržaja marine i obalne linije (plaže) slabi se koherentnost zone u cjelini i gubi vjerodostojnost osnovne zamisli spuštanja grada na more.
Nasuti plato, na kojem se očekuje najveći intenzitet urbaniteta i formiranje javnog prostora (nove gradske rive) s neposrednim kontaktom šetača u odnosu na obalni rub-waterfront, nepotrebno se programski osiromašuje i namjenjuje za plažu, a dio vitalnih funkcija preraspodjeljuje u podcjelinu F (marina) bez suvisle međusobne povezanosti.
Dosljednost ovakve zamisli očituje se i u prometnom rješenju, kojim se ukupan prostor obuhvata strogo razdvaja na pojedine funkcionalne cjeline, bez očekivanog doprinosa u njihovom međusobnom prožimanju.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot