23. ožujka 2009.

Duilovo - Rezultati - Jedan od šest jednakovrijednih OTKUPA

u netto iznosu od 20.000,00 kuna dodjeljuju se radu pod širom „08″

autor:
Ante Tonko Mladina, dipl.ing.arh. (Split)

radni tim:
Ante Tonko Mladina, dipl.ing.arh. (Split)
Darko Poštenjak (Split)
Marin Jukić (Split)

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Predložena urbanistička matrica - kompleks četiri samostalne hotelske cjeline organizirane unutar gornjeg platoa - neprimjerena je ovoj lokaciji.
Prometnim rješenjem tj. spuštanjem Lovrinačke ulice do sredine platoa i dalje njenim kapiliranjem prema hotelskim građevinama, bitno se umanjuje njen značaj i onemogućava direktna veza s morem.
Sadržaji na donjem platou prenaglašenog su oblikovanja.
Zelene površine pažljivo su implementirane u rješenje, ne samo kao zaštita prometnih površina već i kao bitan sadržaj svake pojedine cjeline.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot