19. svibnja 2009.

Umjetnička akademija - Rezultati - III.Nagrada_jedna od dvije jednakovrijedne

u neto iznosu od 45 000+ 10 000kn nadoknade za doradu dodijeljuje se radu pod šifrom ‘03′

autori:
STUDIO UP
Lea Pelivan, dia
Toma Plejić, dia

suradnja:
Antun Sevšek, dia
Robert Tičić, vizualizacije
Jelena Barbir, pov. umj.

Dopuna projektnog tima izvornom timu (drugi krug):

Arhitektura / Studio up :
Iva Denona Vusić dia
Vjekoslav Gašparović dia
Mirko Majić dia

Projekt konstrukcije:
Mate Stanišić, dig

Projekti instalacija:
Eng projekt d.o.o.
Siniša Radić dis
Milan Bjedov dis
Vojislav Štrbac die

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot