19. travnja 2008.

Pazdigrad - poslovna građevina - rezultati - II. nagrada

II. NAGRADA

u neto iznosu 35.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom «07»

Autor: DARIO GABRIĆ, d.i.a., iz Splita

Suradnici: Stela Pekas, d.i.a.

Zrinka Radunić, d.i.a.

Dragana Marinić, d.i.a.

Nikša Bilić, d.i.a.

Emil Moguš, d.i.a.

Silva Čobanov, d.i.a.

G.D.-ARH, d.o.o.

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA

U prostorno - funkcionalnom smislu volumen je jednostavan, dobro arhitektonski oblikovan ali je donekle neprimjeren funkciji koja je programom zadana.

Autor je uspješno postavio volumen u prostor koji iz njega izrasta ali se od njega i odvaja tako da daje prirodno provjetravanu garažu sa svih strana što je ocjenjeno kao doprinos rješenju.

Manjkavost rada je funkcionalna organizacije prostora gdje ja prostor samoposluživanja horizontalno i vertikalno razjedinjen. Nije u cijelosti tretiran odnos prema ulici Kralja Stjepana Držislava.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot