19. travnja 2008.

Pazdigrad - poslovna građevina - rezultati - III. nagrada

III. NAGRADA

u neto iznosu 23.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom «03»

Autori: Velcon projekt,

JELENA ZANCHI, d.i.a., iz Splita

Avatar architecttura,

NICOLA SANTINI, d.i.a., iz Firenze, Italija

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA

Koncepcijsku postavku “ublažavanje monumentalnosti i nepristupačnosti trgovačkog centra” ocjenjivački sud smatra najkvalitetnijim elementom u predloženom rješenju.

Razrada te postavke rezultirala je prijedlogom oblikovanja koje je sukladno suvremenim arhitektonskim trendovima.

Ostali elementi rješenja: funkcionalna organizacija, rješenje prometnih i pješačkih tokova nisu sukladni kvaliteti temeljne koncepcije postavke, odnosno te elemente autor rješava na klasičan način, što je ocjenjivački sud interpretirao slabijim dijelom rješenja.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot