21. travnja 2008.

Hotel na Bačvicama - Rezultati - I. Nagrada

u netto iznosu od 21.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom “02″

autori:
mikelić vreš arhitekti d.o.o. Zagreb

Marin Mikelić, d.i.a.
Tomislav Vreš, d.i.a.

suradnici:
Ana Bogović
, d.i.a.
Damir Petrić, d.i.a.

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Odstupanje od tradicionalne arhitekture smatra se doprinosom u sagledavanju prostora. Pozicioniranje objekta na parcelu kvalitetno kreira vanjske prostore, posebno predvrt. Razlika u tretmanu pročelja posljedica je pažljivog sagledavanja mikrokonteksta. Odmak od ortogonalne matrice u jugoistočnom dijelu omogućuje optimiziranje pogleda iz svih soba. Adekvatno je valorizirana i krovna terasa s pogledom.

Komentari - 2

Ime *miro

neuvažavanje makrokonteksta i mediteranskog senzibiliteta. neiskorištavanje očitog potencijala građevine za otvorenošću prema jugu. nedostatak vizualne komunikacije sa bilo čim što je okružuje. eksperimentirajte s ovakvim vašim vašim odstupanjima na kontinentalnom području. groteskno!
stanovnik bačvica

mate

izgleda ka skatula od kartuna.ekipa sve ce te unistit sa vason arhitekturon

Upišite vaš komentar

bot