21. travnja 2008.

Hotel na Bačvicama - Rezultati - II. Nagrada

u netto iznosu od 17.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „05″

autor: Jakša Kalajžić, d.i.a.

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA

Rad senzibilno i s mjerom postavlja masu objekta na lokaciju.
Artikulacija nadgrađa korespondira s postojećim krovovima na
dinamičan način. Oblikovno je objekt suzdržan i bez retorike
napram postavlja sebe u odnosu na kontekst te s njim ostvaruje
tihu komunikaciju. Osnovna funkcionalna struktura objekta je
prihvatljiva, iako nedorečena u razradi. Upitna je fasada s brisolejima
koji su nekritički postavljeni na nju, te odnos komunikacijskih
zajedničkih prostora i korisnih prostora. Organizacija smještajnih
jedinica, posebno u nadgrađu, upitna je.

— 04 (pdf)

— 03 (pdf)

— 02 (pdf)

— 01 (pdf)

Komentari - 1

mate

jos jedna bezlicna skatula. niti pinkicu krova se nije moglo

Upišite vaš komentar

bot