17. studenog 2011.

Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Hrvatske komore arhitekata

Hrvatska Komora arhitekata raspisuje i provodi javni

NATJEČAJ

za dizajn vizualnog identiteta Hrvatske komore arhitekata

RASPISIVAČ, ORGANIZATOR I PROVODITELJ
Hrvatska Komora arhitekata, Ulica grada Vukovara 271/2, Zagreb, koju zastupa predsjednik, Tomislav Ćurković, ovl. arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju profesionalni dizajneri i arhitekti.
Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, članovi tehničke komisije i sastavljači natječajnog zadatka, kao ni njihovi bliski suradnici.
Svrha natječaja je dobivanje kvalitetnog sustava znaka i vizualnog identiteta Hrvatske komore arhitekata.

ROKOVI
Početak natječaja: petak, 28. listopada 2011. godine
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 8. studenoga 2011. godine
Rok za primanje natječajnih radova: 28. studenoga 2011. godine
Završetak rada Ocjenjivačkog suda najkasnije do: 9. prosinca 2011. godine

Dokumentaciju za nadmetanje na digitalnom mediju natjecatelji mogu naručiti na e- mail adresu info@arhitekti-hka.hr  radnim danom od 8,00 do 16,00 sati do završetka Natječaja, uz dostavu dokaza o uplati  nepovratnog iznosa od 100,00 kn na žiro račun Hrvatske komore arhitekata broj 2360000-1500184955, Zagrebačka banka d.d. Zagreb, svrha doznake: naziv natječaja, s pozivom na broj – OIB. Dokaz o uplati dostaviti e-mailom na adresu, info@arhitekti-hka.hr  ili faksom na 01/5508-403. Kontakt osoba je Tonkica Špančić, tel.01/5508-410, info@arhitekti-hka.hr. Naknada se ne vraća Natjecateljima.

NAGRADE
Dodjeljuje se 1 novčana nagrada koja iznosi 25.000,00 kn bruto.

OCJENJIVAČKI SUD:
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od 3 (tri) člana:
1. Tomislav Ćurković, dipl. ing. arh.
2. Boris Fiolić, dipl. ing. arh.
3. Helena Paver Njirić, dipl. ing. arh.

Tajnica natječaja:
Tonkica Špančić, upr. pravnik

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot