28. travnja 2008.

P21 - prostor između dvije bolnice - III. NAGRADA

u netto iznosu od 70.000 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „11“

autori:
Ivana Bakotić, d.i.a.
Bojan Jurić, d.i.a.
Dražen Pejković, d.i.a.

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Rad sagledava širi urbani kontekst (analizirajući skyline Splita i postojeće vertikalne akcente), te analizira zonu Blatina čija kompozitna pravila i replicira.

Postignuta fronta ka Poljičkoj posljedično ne rezultira snažnom urbanom gestom, već se rahli u niz trgova i parkova, gubeći intezitet izgradnje koji karakterizira Poljičku ulicu.

Vrlo kvalitetno i temeljito je rješenje anketne zone, pa je preporuka žirija razrada anketnog dijela ovog natječajnog rada kao stručne podloge za daljnju izradu prostorno planske dokumentacije predmetnog područja.

Arhitektonski dio natječajnog rada riješen je na manje inventivan način, te se procjenjuje prestereotipnim za ovako prestižnu gradsku lokaciju.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot