28. travnja 2008.

P21 - prostor između dvije bolnice - POSEBNA NAGRADA

u netto iznosu od 25.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „02“

autori:
Lovre Petrović, i.a.
Eugen Širola, d.i.a.

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Jaki potez, izduženi volumen, elegancija pročelja u potpunosti odgovaraju na kontekst Poljičke ulice, na njezin snažan potez i blizinu Splita 3. Rad svojom beskompromisnošću problematizira pitanje suvremenog kolektivnog stanovanja, prostore okupljanja (urbani plato), zabave i sporta, te urbanog zelenila. Uzbudljivost presjeka kao da evocira neka već zaboravljena sjećanja Splita iz 50-ih i 60-ih godina, sa snažnim urbanim potezima i građevinskim gestama. Radu se može zamjeriti svojevrsna rigidnost i formalnost pristupa oblikovanja mikro mjesta, javnih prostora i stanova, koji su prvenstveno plod želje za jakim i nedvosmislenim konceptom građevine kao urbanotvornog elementa i geste. Kuća kao generator razvoja grada, grad oblikovan kućom mogao bi biti svojevrsni moto ovog rada. Rad nažalost ne rješava na zadovoljavajući način anketni dio natječaja sa precizno zadanim programom i namjenom. Time rad dovodi u pitanje postavke GUP-a sa društvenom namjenom na južnom dijelu obuhvata.

— 03 (pdf)

— 02 (pdf)

— 01 (pdf)

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot