29. travnja 2008.

Umirovljenički dom s poliklinikom - Lokve - II NAGRADA

u neto iznosu 40.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom “03

Autori:
MORANKA KAPOV
, d.i.a.
IVAN KAPOV, d.i.a.

Suradnici:
Ante Žeravica / 3d model i fotomontaža
Daniel Bavčević, d.i.a., svi iz Splita


OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA

Odluka ovog rada je funkcionalno i volumenski razdvajanje prostora doma od sklopa poliklinike. Time je značajno olakšana artikulacija pojedinih dijelova u konstruktivnom, funkcionalnom i oblikovnom smislu. Organizacija etaža stacionara i pojedinačnih soba je kvalitetna. Posebno se cijeni raznovrsnost soba koja doprinosi humaniziranosti zgrade i ugodnijem boravku. Balkonima se dodatno izražava individualnost svake sobe i doprinosi kvaliteti oblikovanja.

Nepovoljnost rada je smještaj etaže na kojoj se nalaze glavni zajednički sadržaji, upušteni u odnosu na prometnicu i stvaranje introvertnih dvorišta za vanjski boravak.

Urbanističke postavke ovog rada nisu kvalitetno riješene. Zgrada lošije komunicira sa kontekstom u razini prizemlja. Prema obodnim prometnicama postavlja asfaltne površine sa parkingom i zid sa prozorima uredskih i polikliničkih prostora. Doradom u drugom krugu ovaj nedostatak je umanjen postavom pješačkih ulaza sa juga preko atrija.

Mogućnost korištenja ravnih krovova nižih volumena nije iskorištena. Oblikovanje je kvalitetno i dosljedno.

— 01 (pdf)

— 02 (pdf)

— 03 (pdf)

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot