29. travnja 2008.

Umirovljenički dom s poliklinikom - Lokve - I NAGRADA

u neto iznosu 65.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom «05»

Autori:

LOVRE PETROVIĆ, d.i.a.
EUGEN ŠIROLA, d.i.a.

Suradnici:
Vesna Kovačević, d.i.a. / arhitektura
Kristina Beslić, d.i.g. / konstrukcija
Deni Popović, d.i.s. / instalacije, svi iz Splita

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA

Rad je uspješno odgovorio na većinu programskih zahtjeva i kontekst specifične lokacije. Vještom dispozicijom volumena polikliničkog i smještajnog dijela stvoren je arhitektonski sklop visoke razine fleksibilnosti.

Naglasak i izdvojenost smještajnog dijela sklopa daje prioritet budućim korisnicima istovremeno stvarajući novu oblikovnu vrijednost uglovnice u zatečenom gradskom okruženju.

Preporuka je ocjenjivačkog suda da se u daljnjoj razradi posveti pozornost detaljnijem oblikovanju javnih otvorenih prostora (prizemlje, 2. kat i završna krovna terasa), u cilju formiranja što humanijeg okoliša za zajedničke potrebe.

— 01 (pdf)

— 02 (pdf)

— 03 (pdf)

— 04 (pdf)

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot