29. travnja 2008.

Umirovljenički dom s poliklinikom - Lokve - JEDAN OD DVA JEDNAKOVRIJEDNA OTKUPA

u neto iznosu 20.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom «06»

Autor:
SAŠA MENIČANIN, iz Opatije

Suradnik:
Sanja Petrić, d.i.a.


OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA

Rad se ističe svojim humanim artikulacijama prostora za boravak umirovljenika. Prvenstveno je usmjeren stvaranju ugodnog ambijenta i kvalitetnog prostora za život starijih osoba. Zajednički prostori za odmor, velike terase, nehijerarijska organizacija stacionara i prilazne zelene površine i balkoni koji pripadaju sobama, najveća su vrlina ovog rada. Unatoč tome rad je nerazrađen i sadrži nekoliko funkcionalnih nedorečenosti. To se odnosi prvenstveno na sklop poliklinike, postav kuhinje na 1. kat, također nepovoljna je orijentacija većine soba prema sjeveru.

Fleksibilni oblikovni princip u tlocrtnoj organizaciji i fasadi je suptilno postavljen; suvremen, ali je na žalost ostao nejasan.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot