14. lipnja 2008.

Pravni Fakultet- Rezultati - III. Nagrada

u neto iznosu 30.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom «09»

Autor:
IVICA BRNIĆ, Dipl. Arch. ETH SIA, iz Lugana, Švicarska

Suradnici:
Daniel Sutovsky, Dipl. Arch. ETH SIA
Felix Siegrist, Dipl. Arch. ETH
Luca Pestalozzi, Kand. Arch.

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Rad program novog fakulteta koncipira kao palaču skoro klasične provenijencije, postavljene na postament.

Gradnju prostorne konfiguracije na funkciju kontrasta žiri je ocijenio kao najuspješniji dio projekta. Racionalno zasnovani programski elementi – predavane, kabineti, knjižnica i drugo se nižu oko kompleksnog, skoro piranezjiski zasnovanog halla. Taj prostor je srce projekta. Objekt je žiri ocijenio kao važan u unutarnjoj koncepciji, slab na urbanističkoj (izdvojenost volumena na postament) i u koncepciji fasade, koja ima repetitivne elemente betonske čipke, prekinute monumentalnim procjepima sa referencom na meandre Julija Knifera, koja nije ocjenjena kao primarna arhitektonska artikulacija programa.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot