14. lipnja 2008.

Pravni Fakultet- Rezultati -Jedan od dva jednakovrijedna otkupa

u neto iznosu 10.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom «07»

Autori:
DARIO GABRIĆ, dipl.ing.arh.

DRAGANA MARINIĆ, dipl.ing.arh.
EMIL MOGUŠ dipl.ing.arh.
STELA PEKAS dipl.ing.arh.
IVANA GABRIĆ, dipl.ing.arh., svi iz Splita

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Rad slijedi urbanističku matricu kampusa, i svojim konceptom horizontalnog i vertikalnog volumena «prirodno» se uklapa i završava zonu 3 fakulteta.

Rad konzekventno ispunjava, konceptom zadani volumen, što ga i ograničava jer time velika količina različitih sadržaja na jednoj etaži smanjuje veličine javnih (zajedničkih) prostora na svim etažama.

Kvaliteta rada je i u konzekventno provedenom pročelju – čipki, koja je zamišljena kao betonski prefabricirani šuplji blok. Kvalitetan doprinos je takvo suvremeno promišljanje pročelja.

bot