27. siječnja 2009.

Trstenik - Rezultati - II.Nagrada

u netto iznosu od 80.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „01″

autori:
Vesna Kovačević Nenezić, dipl.ing.arh. iz Zagreba
Marko Lipovac, dipl.ing.arh. iz Splita

suradnici:
Maja Zelić, dipl.ing.arh.
Andrej Nuić, stud.arh. - model
Mario Lipovac - fotografija
Enter d.o.o. - vizualizacija i fotografija

konzultant za promet: Alojz Kokolek, dipl.ing.građ.

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Rad daje cjelovito rješenje cijele zone koristeći seriju lamela koje se referiraju na dva jaka urbana smjera: Sveučilišnu os i orijentaciju centurijacije. Pohvaljuje se kvalitetna artikulacija zelenih prostora između novoplaniranih zgrada. Zamjerka je što se rješenje ne odnosi na dovoljno kvalitetan način ka sveučilišnoj osi čiji se urbanitet projektom nedovoljno afirmira.
Građevine u cijelom obuhvatu su dobrim dijelom ukopane, što nije funkcionalno ni racionalno rješenje te je tehnički prezahtijevno. Prijedlog uzdignutog helidroma smatra se originalnim i kvalitetnim.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot