27. siječnja 2009.

Trstenik - Rezultati - Rad 3

autori nisu suglasni s objavljivanjem svojih podataka

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Ambiciozan prijedlog sa brojnim novim programskim elementima drastično revidira, na nedovoljno argumentiran način, natječajne inpute i odnos ka širem kontekstu.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot