28. siječnja 2019.

NATJEČAJ za izradu idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja GARAŽA NA 9 LOKACIJA U SPLITU

SPLIT PARKING d.o.o., raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi javni, otvoreni, opći, anketni, u jednom stupnju, prvog stupnja složenosti, anonimni, NATJEČAJ za izradu idejnih arhitektonsko-urbanističkih rješenja GARAŽA NA 9 LOKACIJA U SPLITU

01. prosinca 2017.

Natječaj za izradu rješenja za područje Žnjanskog platoa, Trsteničke uvale i Duilova

GRAD SPLIT raspisuje i provodi javni, opći, za realizaciju i anketni, u jednom stupnju, I. stupnja složenosti, anonimni PROJEKTNI N A T J E Č A J za izradu stručnih rješenja za područje Žnjanskog platoa, te za kontaktne zone Trstenička uvala i Duilovo u Splitu.

19. listopada 2017.

NATJEČAJ ZA IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA PARKA NA POLJUDU U SKLOPU PROJEKTA „ZA SVA VRIMENA”

Udruga Naš Hajduk predstavila je javni natječaj za idejno rješenje tematskog parka posvećenog donatorima u projektu otkupa dionica.

10. rujna 2015.

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINE STARE ULJARE (LJETNIKOVAC IVANIŠEVIĆ) I IZGRADNJE NOVE CRKVE U TUČEPIMA

OPĆINA TUČEPI raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodidržavni, javni, otvoreni, projektni, dijelom anketni, u jednom stupnju, anonimni natječaj
ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINE STARE ULJARE (LJETNIKOVAC IVANIŠEVIĆ) I IZGRADNJE NOVE CRKVE U TUČEPIMA.

13. svibnja 2015.

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA POJEDINAČNOG ZAHVATA P11 U SPLITU

ASICON d.o.o. u organizaciji i provedbi DAS-a raspisuje javni, otvoreni, opći, za realizaciju, u jednom dijelu anketni, u jednom stupnju, anonimni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja pojedinačnog zahvata P11 u Splitu.

10. ožujka 2015.

Natječaj za natkrivanje polivalentnog igrališta i rekonstrukciju rekreacijskog centra „Zibel“ u Sisku

Grad Sisak raspisuje, organizira i provodi natječaj za izradu arhitektonskog rješenja za natkrivanje polivalentnog igrališta i rekonstrukciju rekreacijskog centra „Zibel“ u Sisku.

18. veljače 2015.

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA HOTELA 4* NA ČEST. ZEM. 9629 K.O. SPLIT

VENEFICUS d.o.o. u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA raspisuje javni, otvoreni, opći, za realizaciju, u jednom stupnju, anonimni NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA HOTELA 4* NA ČEST. ZEM. 9629 K.O. SPLIT

05. siječnja 2015.

Otvoren natječaj za mlade dizajnere YOUNG BALKAN DESIGNERS 2015

Otvoren poziv za regionalno natjecanje mladih dizajnera - YOUNG BALKAN DESIGNERS 2015. pod sloganom “Zajedničko tlo”. Natječaj je otvoren do 28. veljače 2015.

04. prosinca 2014.

Međunarodni natječaj za Kulturni centar Bamiyan u Afganistanu

UNESCO raspisuje i provodi međunarodni natječaj za Kulturni centar Bamiyan u Afganistanu. Centar će biti lociran blizu granice lokaliteta svjetske baštine: kulturnog krajolika i arheoloških nalazišta doline Bamiyan.

20. listopada 2014.

Natječaj za izradu urbanističkog rješenja uređenja gradske pješačke zone u Sisku

Grad Sisak raspisuje, organizira i provodi urbanistički, javni, opći, za realizaciju, u jednom stupnju, anonimni natječaj za izradu urbanističkog rješenja uređenja gradske pješačke zone u Sisku.

bot
Stranica 1 od 3123»