10. rujna 2014.

Natječaj za izradu idejnog rješenja zgrade Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

Sveučilište u Zagrebu raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) organizira i provodi natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja izgradnje zgrade Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na lokaciji Zmajevac 5, Kampus Sjever, za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (FBF-a).

02. rujna 2014.

Natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin–Centar kompetencije za obnovljive izvore energije

TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća raspisuje, a Društvo arhitekata Varaždin (DAV) organizira i provodi natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin-Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV- CKOIE).

29. kolovoza 2014.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Zdravstveno–turističkog centra u Biogradu n/M

Zadarska županija raspisuje, a Društvo arhitekata Zadra organizira i provodi državni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Zdravstveno-turističkog centra u Biogradu n/M.

28. kolovoza 2014.

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Pastoralnog centra, sportske dvorane i plivališta u Župi dubrovačkoj

Općina Župa dubrovačka i Dubrovačka biskupija raspisuju, a Udruženje hrvatskih arhitekata organizira i provodi javni, međunarodni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Pastoralnog centra, sportske dvorane i plivališta u Župi dubrovačkoj.

20. kolovoza 2014.

Natječaj za izradu idejnog rješenja Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu raspisuje, a Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) organizira i provodi arhitektonski, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnju Natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF-a) - izgradnja kompleksa: Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac, Kampus Sjever, naručitelja Sveučilišta u Zagrebu.

15. kolovoza 2014.

Natječaj za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu

Hrvatski nogometni savez (HNS) raspisuje, a Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) organizira i provodi opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu.

15. srpnja 2014.

Natječaj za zonu trgovačke namjene južno od Jadranske avenije u Zagrebu

Lan nekretnine d.o.o. raspisuje, a Matrix-d-inženjering d.o.o. organizira i provodi otvoreni arhitektonsko-urbanistički natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja zone namjene trgovački kompleksi K-2 južno od Jadranske avenije u Zagrebu. Početak natječaja je 10. srpnja 2014. godine, a rok za predaju radova je 08. rujna 2014. do 13 sati.

22. svibnja 2014.

NATJEČAJ za idejno arhitektonsko rješenje Islamskog centra u Osijeku

U tijeku je natječaj za idejno arhitektonsko rješenje Islamskog centra u Osijeku kojeg raspisuje Islamska zajednica u Hrvatskoj, Medžlis Islamske zajednice Osijek, a provodi Društvo arhitekata Osijeka.

05. ožujka 2014.

NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Velikog trga i Parka Novigradske biskupije u Novigradu

Grad Novigrad-Cittanova raspisuje, a Društvo arhitekata Istre, Societa’ architetti dell Istria (DAI-SAI), organizira i provodi javni, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni (za realizaciju) natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Velikog trga i Parka Novigradske biskupije u povijesnoj jezgri Grada Novigrada-Cittanova.

07. veljače 2014.

BORROWORROB: In Search of Symmetry; konferencija i natječaj

U sklopu izložbe Borroworrob: In Search of Symmetry, koja će se održati 08.03.2014. u Zagrebu, organiziran je natječaj za sudjelovanje u konferenciji i dizajn valuta koje će biti izložene u HDLU.

bot
Stranica 2 od 3«123»