20. travnja 2008.

Hotel na Bačvicama

I.NAGRADA
u netto iznosu od 21.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „02“

autori: mikelić vreš arhitekti d.o.o. Zagreb

Marin Mikelić, d.i.a.
Tomislav Vreš, d.i.a.

suradnici: Ana Bogović, d.i.a.
Damir Petrić, d.i.a.

II.NAGRADA

u netto iznosu od 17.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „05“

autor: Jakša Kalajžić, d.i.a.

III.NAGRADA

u netto iznosu od 13.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „04“

autor: Leon Lulić, d.i.a.

JEDAN OD DVA JEDNAKO VRIJEDNA OTKUPA

u netto iznosu od 8.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „01“

autor: Vinko Peračić, d.i.a.

suradnici: Dinko Peračić, d.i.a.
Marija Vojnović, d.i.a.
Miranda Veljačić, d.i.a.
Sanja Peračić, d.i.a.

3D model: Hrvoje Kedžo, stud.arh.

JEDAN OD DVA JEDNAKO VRIJEDNA OTKUPA

u netto iznosu od 8.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „03“

autor: Vjekoslav Ivanišević, d.i.a.

suradnici: Petra Ivanišević, stud.arh.
Anita Šiško, d.i.a.

3D model: Enter d.o.o. Split

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

I NAGRADA

II NAGRADA

III NAGRADA

Jedan od dva jednako vrijedna otkupa

Jedan od dva jednako vrijedna otkupa

bot