20. prosinca 2014.

Rezultati natječaja za zgradu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu i Udruženje hrvatskih arhitekata objavljuju rezultate natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja izgradnje zgrade Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta na lokaciji Zmajevac 5, Kampus Sjever, za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (FBF-a).

Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: 9c/2014 MV-U
Registarski broj natječaja: 186-14-ZG-IAU

Investitor: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg maršala Tita 14, OIB: 36612267447, koje zastupa rektor, prof.dr.sc. Damir Boras, tel: 01/456425301/236-1555, e-mail: nabava@unizg.hr

Organizator i Provoditelj: UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, koje zastupa predsjednica SANJA CVJETKO JERKOVIĆ, dipl.ing.arh, tel: 01/550-9705, e-mail: tajnistvo@uha.hr

SVRHA I CILJ natječaja je bilo dobivanje najboljeg idejnog arhitektonsko‐urbanističkog rješenja za zgradu FBF kao podloge za izradu sveukupne dokumentacije potrebne za izgradnju zgrade, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i svim propisima koji proizlaze iz zakona.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao:
- primjerenost prostornog koncepta
- prostornu i oblikovnu kvalitetu
- uspješnost funkcionalnog rješenja
- racionalnost i ekonomičnost rješenja
- održivost energetskog rješenja
- arhitektonsku uspješnost

Pravo sudjelovanja imale su sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član tima ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatskoj komori arhitekata.

Na natječaj koji je trajao od 09.09.2014. do roka za predaju natječajnih radova 02.12.2014. regularno je zaprimljeno 20 radova. Tehnička komisija koja je djelovala u sastavu Duje Dvornik, dipl.ing.arh. i Darko Užarević, dipl.ing.arh. je pri pregledu radova konstatirala da jedan rad nije zadovoljio uvjete o anonimnosti natječaja, te je taj rad Ocjenjivački sud izuzeo iz natječaja na prvoj slijedećoj sjednici.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Silvije Novak, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, prof.dr.sc. Nikola Kujundžić, dopredsjednik OS-a, prof.dr.sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh., prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh., prof. Tonči Žarnić, dipl.ing.arh., doc. Petar Mišković, dipl.ing.arh. (zamjenik člana) - na 9. plenarnoj sjednici održanoj 13.12.2014. donio je slijedeće odluke:

I. Nagrada u neto iznosu 104.687,50kn dodjeljuje se radu pod brojem 10
Autor:
Prof.dr.sc. Dražen Juračić, dipl.ing.arh.

Konzultanti (koncepcija i zaštita od požara): Jelena Skorup Juračić, dipl.ing.arh.
Konzultant (tehnologija): Gordana Žaja, dipl.ing.arh.
Konzultant (konstrukcija): Prof.dr.sc. Mladen Meštrović, dipl.ing.građ.
Konzultanti (energetska učinkovitost): Antonio Buča, dipl.ing.stroj.
dr. Haris Bradić, dipl.ing.arh.
Dražen Pavlić, ing.al.sistema.
3D model i renderi: Zvonimir Pavković, dipl.ing.arh.
Suradnici:
Dean Živičnjak, dipl.ing.arh.
Marija Grković, dipl.ing.arh.
Vid Juračić, student arhitekture
Jan Juračić, student arhitekture
Toni Lončar, student arhitekture
Amadea Finek, studentica arhitekture
Sanija Kulić, bacc.oec.

1-nagrada.jpg

II. Nagrada u neto iznosu 83.750,00kn dodjeljuje se radu pod brojem 17
Autori:
njiric+ arhitekti d.o.o.
Prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh.
Iskra Filipović, dipl.ing.arh
Nika Dželalija, dipl.ing.arh

Suradnici (arhitektura):
Ljiljana Besednik, dipl.ing.arh.
Goran Babić, dipl.ing.arh.
Dora Sipina, bacc.ing.arh.
Suradnici (energetika):
Ranko Božović, dipl.maš.inž.
Ljiljana Simić, dipl.maš.inž.
Branka Živković, dipl.inž.arh.
Snežana Budimir, dipl.maš.inž.
Valentina Vuković, dipl.inž.tehnol.
David Mitrinović, dipl.inž.tehnol.
Nenad Altman, dr.ek.nauka
Dejan Stepanović, dipl.maš.ing.
Miroslav Fuštar, maš.tehničar
Čedo Maksimović, dr.grad.nauka
Ljubisav Stamenić, dr.maš.nauka
Istvan Kenyeres, dr.nauka
Raško Nevenić, dr.geog.nauka
Žarko Stevanović, dr.mašnauka
Zvezdan Tomanović, dipl.maš.inž.
Suradnik (konstrukcija): Ivan Matorić dipl.ing.građ.
Suradnik (geomehanika): Vladimir Šilhard dipl.ing.građ.

2-nagrada.jpg


III. Nagrada u neto iznosu 62.812,50kn dodjeljuje se radu pod brojem 06

Autori:
Ajdin Bajrović, U.D.I.A.
Andrej Blatnik, U.D.I.A.
Zala Likavec, U.D.I.A.
Primož Žitnik, U.D.I.A.
Robert Potokar, U.D.I.A.

Suradnici:
Javier Carrera Arias, U.D.I.A.
Alenka Kramer, U.D.I.A.
Tanja Košuta, U.D.I.A.
Maja Slapernik, U.D.I.A.
Matej Fornazarič, abs.arh.
Savjetnici:
Građevinske konstrukcije: Gorazd Črnko, U.D.I.G„ Gravitas d.o.o.
Energetika: Jože Hafner, U.O.I.S, ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije
Maketa: Samo Kralj, abs.arh.

3-nagrada.jpg


IV. Nagrada u neto iznosu 50.250,00kn dodjeljuje se radu pod brojem 03

Autori:
Doc.mag. Tomaž Krušec, U.D.I.A.
Lena Krušec, U.D.I.A.
Doc. Lovorka Prpić, dipl.ing.arh.
Vid Kurinčič, U.D.I.A.
Jurij Nemec, U.D.I.A.
Dr. Ana Kučan, U.D.I.K.A.

Suradnici:
Matevž Zalar, U.D.I.A.
Miha Munda, abs.arh.
Ambrož Bartol, abs.arh.
Lucija Podgoršek, abs.arh.
Mojca Mlinar, stud.arh.
Danijel Mohorič, abs.kraj.arh.
Nataša Hrsan

4-nagrada.jpg

V. Nagrada u neto iznosu 33.500,00kn dodjeljuje se radu pod brojem 14
Autor - voditelj tima:
Prof. Teufik Galijašević, dipl.ing.arh.
Članovi tima:
Marina Marušić, dipl.ing.arh.
Miroslav Posavec, dipl.ing.arh.
Sadek Petar, dipl.ing.arh.
Željko Suknaić, ing.arh.
Velimir Tolić, ing.građ.

5-nagrada.jpg
Pismeno priznanje dodjeljuje se radu pod brojem 08
Autor:
Igor Franić, dipl.ing.arh.

Suradnici:
Zorana Debeljuh, dipl.ing.arh.
Tajana Derenčinović Jelčić, dipl.ing.arh.
Sonja Franić, dipl.ing.arh.
Petar Reić, dipl.ing.arh.
Josipa Sarić, dipl.ing.arh.
Simona Sović Štos, dipl.ing.arh.

p1.jpg
Pismeno priznanje dodjeljuje se radu pod brojem 13
Autori:
ARHIV arhitektura i urbanizam d.o.o
Pero Vuković
Iva Pauzar
Dora Jerbić
Valentina Krekić
Nuno Maria Pires de Miranda Pena
Sebastian Acevedo Palazzi
Branka Vuković

Suradnici:
energetska učinkovitost: Mihajlo Vuković, B.M.P. d.o.o.
konstrukcija: Janko Šimanović, Konstrukta d.o.o.

p2.jpg

Pismeno priznanje dodjeljuje se radu pod brojem 16
Autori:
Jelena Babić, mag.ing.arh.
Marko Chiabov, mag.ing.arh.
Dario Crnogaća, mag.ing.arh.
Marija Rupa, mag.ing.arh.
Petra Zaninović, mag.ing.arh.
Silva Zaninović, dipl.ing.arh.

Suradnici:
Igor Skert, dipl.ing.građ.
Martina Baranić, dipl.ing.stroj.

p3.jpg
Za Ocjenjivački sud: Marko Trzun, dipl.ing.arh., Tajnik natječaja
Više o nagrađenim radovima pogledajte na službenim stranicama UHA-e.

IZVOR:
UHA
DAZ

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot