20. travnja 2008.

Hotel na Bačvicama

I.NAGRADA
u netto iznosu od 21.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „02“

autori: mikelić vreš arhitekti d.o.o. Zagreb

Marin Mikelić, d.i.a.
Tomislav Vreš, d.i.a.

03. ožujka 2008.

Brodarica

I. NAGRADA
ne dodjeljuje se

II. NAGRADA
u netto iznosu od 45.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „02″

autori:
Marin Mikelić, d.i.a.
Damir Petrić, d.i.a.
Tomislav Vreš, d.i.a., svi iz Zagreba

14. prosinca 2007.

P21 - prostor između dvije bolnice - rezultati

I.NAGRADA
u netto iznosu od 110.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „07“

autor: Ante Kuzmanić, d.i.a.

koautori:
Marin Kaliterna, d.i.a.
Josipa Knez, d.i.a.
Sanja Vondra, d.i.a.

19. studenog 2007.

Pazdigrad - poslovna građevina - rezultati

I. NAGRADA
u neto iznosu 47.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom «04»

Autor:
Dean Stubnja, d.i.a.

Suradnica:
Jelena Merćep-Hajdić, d.i.a.

Vizualizacija:
Terra Nova design studio

03. ožujka 2007.

Umirovljenički dom s poliklinikom - Lokve

I. NAGRADA
u neto iznosu 65.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom «05»

Autori:
LOVRE PETROVIĆ, i.a.
EUGEN ŠIROLA, d.i.a.

Suradnici:
Vesna Kovačević, d.i.a. / arhitektura
Kristina Beslić, d.i.g. / konstrukcija
Deni Popović, d.i.s. / instalacije, svi iz Splita

25. veljače 2005.

Zgrada tri fakulteta

I. NAGRADA
u neto iznosu 30.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom «01»

Autori:
DARIO GABRIĆ dipl.ing.arh.
ZRINKA RADUNIĆ dipl.ing.arh.
EMIL MOGUŠ dipl.ing.arh.
STELA PEKAS dipl.ing.arh.
II. NAGRADA
u neto iznosu 20.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom «07»

bot
Stranica 4 od 4«1234