Članovi

Za prijem u Društvo, kandidati za redovite, pridružene, potporne i pripravne članove dužni su podnijeti pisanu prijavnicu.

Prijavnicu, uz dokaz uplate, pošaljite na mail info@d-a-s.hr ili adresu: Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, 21000 Split 

Da bi novi kandidat imao status redovitog člana Društva za tekuću godinu, dužan je podnijeti prijavnicu za članstvo najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. Kandidati koji podnesu prijavnicu nakon tog datuma, dobivaju status redovitog člana Društva tek sljedeće godine.

Upute za plaćanje članarine:

U iznos upisati iznos članarine s obzirom na vrstu članstva na IBAN ili račun primatelja - HR2624070001100579336, u poziv na broj svoj OIB, u opis plaćanja DAS članarina 2019.

Prijavnica

bot