Društvo arhitekata Splita 1988-1999. Priredio Darovan Tušek

Društvo arhitekata Splita, Split, 1999.
Posebno izdanje
ISBN 953-96127-3-X

Darovan Tušek i Dina Ožić Bašić su priredili publikaciju koja kronološki navodi sve aktivnosti DAS-a od 1988-1999. godine.

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot