X

Objave

18.02.2015Natječaji

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA HOTELA 4* NA ČEST. ZEM. 9629 K.O. SPLIT

N A T J E Č A J ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA HOTELA 4* NA ČEST. ZEM. 9629 K.O. SPLIT REGISTRACIJSKI BROJ NATJEČAJA: 9-15/ST-UA/N INVESTITOR I RASPISIVAČ VENEFICUS d.o.o., Šibenska 13, 21 000 Split, OIB 54688366525, kojeg zastupa direktorica, Suzana Musa, dipl.oec., tel. 091/1229969, e-mail: suzana.musa@vicus-plovidba.com, ORGANIZATOR I PROVODITELJ DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21 000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., tel. 098/208235, e-mail: info@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr. SVRHA I CILJ NATJEČAJA Dobivanje najboljeg idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja za izgradnju hotela 4* na čest. zem 9629 K.O. Split unutar gradskog predjela Bačvice u Splitu, koje će poslužiti kao podloga za dobivanje akata za izgradnju istog. JEZIK NA KOJEM SE PROVODI

14.06.2010Natječaji

Zapadna obala

Na natječaj, koji je trajao od 10. ožujka 2010. godine do 12. lipnja 2010. godine, podignuto je 33 podloge, a pristiglo je dvanaest radova.Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: 1. Zoran Jeramaz, dipl.ing.arh. predstavnik raspisivača- predsjednik OS 2. Jure Šundov, dogradonačelnik predstavnik raspisivača 3. Branka Mimica, dipl.ing.arh. predstavnik raspisivača 4. Branko Silađin, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja 5. Nikola Popić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja 6. Eugen Širola, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja 7. Neven Mladinić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja 8. Ružica Batinić Santro, dipl.ing.arh.zamjenik člana:-predstavnik raspisivača Na 3. sjednici, održanoj 12.06.2010. donio je slijedeću jednoglasnu odluku: