29. travnja 2008.

Umirovljenički dom s poliklinikom - Lokve - JEDAN OD DVA JEDNAKOVRIJEDNA OTKUPA

u neto iznosu 20.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom «06»
Autor:
SAŠA MENIČANIN, iz Opatije
Suradnik:
Sanja Petrić, d.i.a.

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Rad se ističe svojim humanim artikulacijama prostora za boravak umirovljenika. Prvenstveno je usmjeren stvaranju ugodnog ambijenta i kvalitetnog prostora za život starijih osoba. Zajednički prostori za odmor, velike terase, nehijerarijska organizacija stacionara i prilazne zelene površine i balkoni […]

29. travnja 2008.

Umirovljenički dom s poliklinikom - Lokve - JEDAN OD DVA JEDNAKOVRIJEDNA OTKUPA

u neto iznosu 20.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom «10»
Autori: Velcon projekt d.o.o.
JELENA ZANCHI d.i.a. , iz Splita
Avatar architetture:
NICOLA SANTIN, dia , iz Italije
PIER PAOLO TADDEI, dia , iz Italije
Autorska suradnja: Kaan Surucu, student arhitekture, iz Turske

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Artikulacijom prohodnog prizemlja zajedničkim sadržajima rad kvalitetno rješava odnos prema okolnim ulicama i urbanistički postav zgrade. […]

29. travnja 2008.

Umirovljenički dom s poliklinikom - Lokve - III NAGRADA

u neto iznosu 30.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom “09”
Autor: VIŠNJA KLEPO, d.i.a., iz Splita

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Rad je vrlo detaljno interpretirao programske odrednice sa naglaskom na poliklinički dio sklopa. Međutim, zgušnjavanjem pojedinih sadržaja nije ostvarena potrebna jasnoća, posebice u horizontalnim komunikacijama i zajedničkim prostorima. Ostvarena je kvalitetna dispozicija i orijentacija pješačkih pristupa i ulaza. […]

29. travnja 2008.

Umirovljenički dom s poliklinikom - Lokve - II NAGRADA

u neto iznosu 40.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom “03”
Autori:
MORANKA KAPOV, d.i.a.
IVAN KAPOV, d.i.a.
Suradnici:
Ante Žeravica / 3d model i fotomontaža
Daniel Bavčević, d.i.a., svi iz Splita

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Odluka ovog rada je funkcionalno i volumenski razdvajanje prostora doma od sklopa poliklinike. Time je značajno olakšana artikulacija pojedinih dijelova u konstruktivnom, funkcionalnom i oblikovnom […]

29. travnja 2008.

Umirovljenički dom s poliklinikom - Lokve - I NAGRADA

u neto iznosu 65.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom «05»
Autori:
LOVRE PETROVIĆ, d.i.a.
EUGEN ŠIROLA, d.i.a.
Suradnici:
Vesna Kovačević, d.i.a. / arhitektura
Kristina Beslić, d.i.g. / konstrukcija
Deni Popović, d.i.s. / instalacije, svi iz Splita

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Rad je uspješno odgovorio na većinu programskih zahtjeva i kontekst specifične lokacije. Vještom dispozicijom volumena polikliničkog i smještajnog dijela stvoren je arhitektonski sklop […]

28. travnja 2008.

P21 - prostor između dvije bolnice - POSEBNA NAGRADA

u netto iznosu od 25.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „02“

autori:
Lovre Petrović, i.a.
Eugen Širola, d.i.a.

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Jaki potez, izduženi volumen, elegancija pročelja u potpunosti odgovaraju na kontekst Poljičke ulice, na njezin snažan potez i blizinu Splita 3. Rad svojom beskompromisnošću problematizira pitanje suvremenog kolektivnog stanovanja, prostore okupljanja (urbani […]

28. travnja 2008.

P21 - prostor između dvije bolnice - JEDAN OTKUP

u netto iznosu od 25.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „08“

autori: STUDIO UP
Lea Pelivan, d.i.a.
Toma Plejić, d.i.a.

suradnici: Marin Zajec, d.i.a.
Saša Relić, d.i.a.
Juraj Glasnović, d.i.a.
Antun Sevšek, d.i.a.
OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Rad svojim jakim potezom i lepršavim ritmom građevina prepoznaje longitudinalni karakter parcele i doživljaj gradskog bloka kao niza sekvenci pretpostavljenih pokretom […]

28. travnja 2008.

P21 - prostor između dvije bolnice - III. NAGRADA

u netto iznosu od 70.000 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „11“
autori:
Ivana Bakotić, d.i.a.
Bojan Jurić, d.i.a.
Dražen Pejković, d.i.a.

OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Rad sagledava širi urbani kontekst (analizirajući skyline Splita i postojeće vertikalne akcente), te analizira zonu Blatina čija kompozitna pravila i replicira.
Postignuta fronta ka Poljičkoj posljedično ne rezultira snažnom urbanom gestom, već se rahli u niz trgova […]

28. travnja 2008.

P21 - prostor između dvije bolnice - II NAGRADA

u netto iznosu od 90.000,00 kuna dodjeljuje se radu pod šifrom „05“

autori: mikelić vreš arhitekti, d.o.o.

Marin Mikelić, d.i.a.
Tomislav Vreš, d.i.a.

suradnici: Ana Bogović, d.i.a.
Hrvoje Vidović, d.i.a.
OBRAZLOŽENJE OCJENJIVAČKOG SUDA
Rad novooformljenom centralnom pješačkom osi povezuje niz dobro
proporcioniranih i kvalitetno osmišljenih mikroambijenata. Ta pješačka
zona bogata zelenilom prodorima je vizualno i efektivno povezana […]

Predavanja _ 28. travnja 2008.

Globalni koncept sigurnosti konstrukcija u požaru

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet u
okviru programa znanstvenih seminara koje u akademskoj
godini 2007/08. organizira…

bot
Stranica 73 od 77« Prva...«7172737475»...Zadnja »