04. prosinca 2008.

Ovješene stakleno aluminijske panelne fasade (3 boda iz regulative!)

Razred arhitekata organizira stručno predavanje Nebojše Buljana, dipl.ing.građ.

Ovješene stakleno aluminijske panelne fasade koje će se održati u Splitu, u petak, 12. prosinca 2008. godine u 14,00 sati u Društvu arhitekata Splita, A.Starčevića 24c.

Seminar će se održati prema sljedećem programu:

14,00 - 14,45 Općenito (značaj u građevini, sastav i namjena, klasifikacija, materijali, staklo, površinska obrada)

14,45 - 15,30  Tehnička svojstva (strukturalna svojstva, fizikalna svojstva: zrakopropusnost, vodonepropusnost, toplina)

15,30 - 16,00 Pauza za domjenak

16,00 - 16,45 Tehnička svojstva - nastavak (akustika, regulativa, trajnost, tolerancije u proizvodnji i montaži, pillowing, požar, uređaji za čišćenje)

Poizvodnja i montaža

16,45 - 17,30  Specijalne konstrukcije (dvostruke fasade, svjetlarnici, zakrivljene fasade, hladnooblikovane fasade, otpornost na eksplozije, seizmika) Ispitivanje kvalitete stakleno aluminijskih fasada (laboratorijsko ispitivanje, ispitivanja na gradilištu, norme)

17,30 - 17,45 Pauza

17,45 - 18,30  Izrada specifikacije za stakleno aluminijsku ovješenu fasadu (što je sve potrebno u projektu propisati dobavljaču fasade)

Primjeri iz prakse

Predavanje će se u Programu SSU-a Razreda arhitekata bodovati sa šest (6) bodova od toga tri (3) iz građevno-tehničke regulative.

Kotizacija za članove Komore iznosi 500,00 kuna, a za sve ostale 750,00 kuna. Uplatu treba izvršiti na račun Razreda arhitekata 2360000-1500091951 prema uputi iz prijavnice.

Prijave treba dostaviti u tajništvo Razreda arhitekata s dokazom o uplaćenoj kotizaciji na e-mail adresu ssu@arhitekti-hkaig.com ili broj faksa 01/5508-403.

Prijava

— buljan_prijava.doc (doc)

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot