X

Povijest

Podružnica Društva arhitekata Hrvatske, koja nakon osnivanja Saveza arhitekata Hrvatske 1960. godine, postaje samostalno Društvo arhitekata Splita (DAS) te pod tim nazivom postoji do danas.

D. Tušek, D. Ožić Bašić ———  Društvo Arhitekata Splita 1988 – 1999.

Stručno udruženje inžinjera i arhitekata u Splitu osnovano je po prvi put 9. lipnja 1908. godine po nazivom “Društvo inžinira i arhitekata u Kraljevini Dalmaciji”, te je u godini osnivanja brojalo 38 članova. Sjedište mu je bilo u Splitu, a organizirane su sekcije društva u Zadru, Dubrovniku i Trstu. Društvo se učlanilo u središnju organizaciju u Beču, a sa “Društvom inžinira i arhitekata u Hrvatskoj i Slavoniji” čije je sjedište bilo u Zagrebu uspostavljena je strukovna suradnja.

Nakon I. Svjetskog rata rad društva je obnovljen, te je 24. siječnja 1919. osnovano “Udruženje inžinira, arhitekata i geodeta u Dalmaciji”. Iste te godine ovo udruženje, te srodna društva iz Zagreba, Ljubljane, Sarajeva i Beograda, utemeljuju “Udruženje jugoslavenskih inžinjera i arhitekata (U.J.I.A.)”. Inžinjeri i arhitekti iz Splita u sastavu su ljubljanske inžinjerske komore, u koju je 1930. godine bilo upisano 15 građevinskih inženjera, 1 elektroinženjer i 3 arhitekta iz Splita.

1939. godine U.I.J.A. se preimenuje u “Savez inženjerskih društava Kraljevine Jugoslavije”, a splitska sekcija mijenja naziv u “Društvo inženjera - Split”.
Nakon II. svjetskog rata osnovano je, u travnju 1946. godine, “Društvo inženjera i tehničara” (D.I.T.) - podružnica Split, te je u okviru njega formirana i Građevinsko-arhitektonska sekcija. Društvo je 1948. godine brojalo 206 članova. Republička sekcija arhitekata preimenovana je u siječnju 1952. godine u podružnicu “Društva arhitekata Hrvatske” (DAH), koja nakon osnivanja “Saveza arhitekata Hrvatske” 1960. godine postaje samostalno “Društvo arhitekata Splita” (DAS) , te pod tim nazivom postoji do danas.

16. prosinca 1982. godine osnovana je “Zajednica društava inženjera i tehničara Split” (ZDITS) čiji su suosnivači Društvo arhitekata Splita, Društvo građevinskih inženjera i tehničara, geodetsko društvo, Društvo šumarstva i drvne industrije Dalmacije i Društvo zaštite na radu. 1997. godine “Zajednica društava inženjera i tehničara Split” (ZDITS) postaje (ZUIS). Tijekom svog dugogodišnjeg trajanja ( u periodu od 1908 na ovamo), za Društvo arhitekata su se izmjenjivali periodi, kako velike aktivnosti, tako i stagnacije. DAS je prinudno ukinut 1987. godine zbog neaktivnosti i neusklađenosti sa zakonskim propisima.

Osnivačka i izborna skupština Društva arhitekata Splita održana je 23. ožujka 1988. godine, pa se može smatrati da nakon niza godina reduciranog djelovanja ovom skupštinom započinje sa radom obnovljeno Društvo arhitekata Splita. 1995. godine, nakon statutarnih promjena unutar Saveza arhitekata Hrvatske (SAH) konstituira se novo Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA). Tijekom razdoblja od 1988. godine do danas, Izvršni odbor - Predsjedništvo Društva arhitekata Splita delegiralo je svoje predstavnike u Predsjedništvo Saveza arhitekata Hrvatske (SAH) - Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA) i u Predsjedništvo Zajednice udruga inženjera Splita (ZUIS).

Predstavnici DAS-a sudjelovali su i u radu Savjeta za urbanizam i Savjeta za povijesnu jezgru grada Splita. Predstavnici DAS-a sudjelovali su i u osnivanju Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, tijekom 1998. i 1999. godine, te DAS i danas ima svoje predstavnike u Skupštini komore, Odboru razreda arhitekata i Odboru za upis. U periodu od 1988. godine do danas Društvo arhitekata Splita kontiniurano djeluje i aktivno promiče arhitektonsku misao na prostoru Splita. Osim redovnih aktivnosti održavanja sjednica Predsjedništva i godišnjih skupština, organizira izložbe, predavanja, tribine, seminare, promocije i stručne prezentacije, sudjeluje u pripremi, organizaciji i provedbi arhitektonskih natječaja, te se bavi nakladničkom djelatnosti.