X

Objave

26.02.2024Obavijesti (DAS)

Otvorenje izložbe natječajnih radova pristiglih na provedeni Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru

Grad Trogir i Društvo arhitekata Splita pozivaju Vas na otvorenje izložbe otvorenje izložbe natječajnih radova pristiglih na provedeni Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru. Otvorenje će se održati u petak, dana 01. ožujka 2024. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama Galerije Cate Dujšin Ribar (u sklopu Muzeja Grada Trogira), na adresi Gradska vrata 4 u Trogiru. Izložba će biti otvorena za sve zainteresirane građane do 08. ožujka 2024. godine od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10:00 - 13:00 sati.

31.10.2023Natječaji

Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru

Rok za predaju natjecčajnih radova: 10.01.2024.

GRAD TROGIR raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi javni, opći, dijelom za realizaciju, prvog stupnja složenosti, u jednom stupnju Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru.

27.09.2023Aktivnosti

Reakcija na medijske natpise o uređenju Peškere u Makarskoj

Kao strukovna organizacija nismo skloni reagiranju na površni populizam od strane političkih aktera, ali oko teme Peškere smo dužni reagirati jer se događaju društveno vrlo opasne i štetne radnje protiv kojih se, i sada i inače, žestoko i beskompromisno borimo. Nedvojbeno je da građanski aktivizam igra ključnu ulogu u demokratskom društvu (štoviše, DAS ga potiče, promovira i surađuje s njegovim akterima), ali deformacija i korištenje istog kao oružja za političke napade i guranje vlastitih interesa iznimno je opasno. U ovom slučaju se radi o lažima i obmanama, medijski plasiranim, oko uređenja Peškere. Društvo arhitekata Splita u prvom redu djeluje u Splitu, ali ima aktivne članove u cijeloj županiji, pa tako i u Makarskoj. Na situaciju u Makarskoj smo posebno osjetljivi jer se radi o gradu koji je u (post)tranziciji prostorno mnogo „izgubio“. Makarska,