X

Arhitektonski studentski kongres (ASK) Sarajevo 2014.

24.03.2014

Arhitektonski studentski kongres (ASK) je godišnje okupljanje studenata arhitekture s područja bivše Jugoslavije, a projekt je započeo 2002. godine u Ljubljani. Tijekom 5 dana kongresa, osim što se uspostavlja nova društvena i geografska paradigma ovih prostora vraćanjem fokusa na grad, a ne državu, studenti dobivaju vrijedno iskustvo suradnje i komunikacije s kolegama iz susjednih država, stvarajući kontakte koje bi inače teže uspostavili. Ono što je zanimljivo je da studenti i studentski timovi sa svakog arhitektonskog fakulteta sami preuzimaju organizaciju projekta i predstavljanje vlastitog grada i fakulteta.

Nakon dvije godine pauze, ASK se 2014. ponovno održava od 08.05. do 12.05. u Sarajevu. Tema ovogodišnjeg kongresa je ‘Na putu ka urbanim transformacijama: animiranje urbanih ruševina’, a predstavnici svakog fakulteta pozvani su da predstave svoju percepciju zadane teme, što će na kongresu i elaborirati. Tema je posebno zanimljiva u kontekstu Sarajeva, čiji centar obiluje nekada značajnim devastiranim objektima koji predstavljaju izuzetan gradski potencijal ukoliko ih se analizira i revalorizira na inovativan i inteligentan način. Analiza pojedinih ruševnih zgrada također povlači temu čitavih procesa urbanih regeneracija i transformacija kroz puno širu sliku.

untitled-1.jpg

ASK traje 5 dana, a sastoji se od teorijskog (prezentacije predstavničkih timova fakulteta i predavanja stručnjaka) i praktičnog dijela (razrada teme na konkretnom primjeru kroz rad u grupama). Zainteresirani timovi dužni su se prijaviti na Kongres do 10.04.2014. te poslati radove koji predstavljaju njihovo promišljanje na zadanu temu organizacijskom timu Kongresa najkasnije do 01.05.2014. (plakat i tekstualno obrazloženje). Maksimalan broj studenata koji se mogu prijaviti sa svakog fakulteta je 10 + mentor (opcionalno).

Više o programu, temi i prijavama pročitajte u brošuri Kongresa ili na službenoj Facebook stranici.