X

Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja zatvorenog bazena i dvorane s vanjskim igralištima u sklopu SRC Brda

15.02.2024

Grad Split (investitor, raspisivač, provoditelj i organizator) je objavio početak projektnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja zatvorenog bazena i dvorane s vanjskim igralištima u sklopu SRC Brda

 

Natječajna dokumentacija je na LINKU, te na  EOJN-u.

 

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 14. veljače 2024. godine.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja u vezi natječajnog programa do 22. ožujka 2024. godine (petak)
Odgovori na postavljena pitanja bit će se javno objavljeni u EOJN i na internetskim stranicama Grada Splita najkasnije do 29. ožujka 2024. godine.
Pitanja će se postavljati isključivo putem EOJN sustava.

Rok za predaju natječajnih radova je 26. travanj 2024. godine (petak) do 15,00 sati na Protokol  Gradske  uprave Grada Splita, Obala kneza Branimira 17, Split.

Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 20 dana po završetku natječaja. Odabir natječajnih radova Ocjenjivački sud dostavlja Naručitelju koji je obvezan donijeti Obavijest o rezultatima natječaja u roku do 30 dana od isteka roka za dostavu natječajnih radova

Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima kroz EOJN i pismenim putem

Radovi svih natjecatelja biti će izloženi u atriju gradske uprave nakon dostave Odluke o odabiru svim natjecateljima i to u trajanju od 7 dana.

Radove koji nisu odabrani natjecatelji su dužni preuzeti u roku od 15 dana od dana završetka izložbe pristiglih radova. Nakon ovoga roka Naručitelj natječaja ne odgovara za radove.

Nagrađeni radovi ostaju u trajnome vlasništvu Grada Splita.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od 5 članova.

Ocjenjivački sud:
1. Martin Samuel, dipl.Arch.FH /SIA. Predsjednik Ocjenjivačkog suda
2. Vlado Krstulović, dipl.ing.arh.
3. Mate Žaja, dipl.ing.arh.
4. Antonio Kuzmanić,
5. Tomislav Lovrić, mag.ing.aedif,
6. zamjenik člana – Mario Negotić, zamjenski član

savjetnik Ocjenjivačkog suda – Gordon Cerjan, ravnatelj JUŠO

Članovi ocjenjivačkog suda dužni su svoje odluke temeljiti na odredbama čl. 331. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16,114/22)

Tajnica natječaja: Marijana Krstulović Relija

Osobe ovlaštene za provođenje postupka javne nabave:
Katarina- Nataša Merćep
Marijana Kirevski