X

Grad Split i DAS potpisali Sporazum o suradnji na izmjenama i dopunama prostorno-planske dokumentacije

20.01.2021

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara i predsjednica Društva arhitekata, Daša Gazde potpisali su danas u Gradskoj upravi Sporazum o suradnji Grada Splita i DAS-a. Riječ je o formalizaciji ranije dogovorene suradnje Grada kao nositelja izrade prostornih planova i DAS-a koji će kao strukovna asocijacija splitskih arhitekata pružati savjetodavne usluge i davati stručne smjernice prilikom izrade izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Splita i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Splita.

 

-Ovo je jamstvo da sve izmjene koje ćemo dati gradskim vijećnicima imaju stručnu recenziju i podlogu, kao i poticaj za plansko promišljanje razvoja grada koji je predugo bio zaključan u uskogrudnosti.– rekao je gradonačelnik Andro Krstulović Opara nakon potpisivanja Sporazuma u o suradnji s DAS-om.

Potpisivanje Sporazuma u suradnji Daša Gazde predsjednica DAS-a vidi kao korak unaprijed u kojem se potpuno akceptira mišljenje struke u izradi prostornih planova.

- Mislim da je ovo, s obzirom na situaciju u kojoj je Split trenutno, najbolji put kojim možemo ići, jer ide iznad politike i iznad političke kampanje - zaključila je Daša Gazde i izrazila nadu da će se kristalizirati samo struka.

Podsjetimo, na temelju dogovora koji je postignut u prosincu 2020. godine, angažman stručnog tima u prvoj fazi će se odnositi na reviziju prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Splita te prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Splita, kroz koju će se sagledati sve potrebe grada u narednih 30-ak godina te na taj način osigurati podloga za značajne pomake u prostornom planiranju.

Potpisivanju Sporazuma o suradnji Grada Splita i DAS-a  uz gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu i Dašu Gazde nazočili su, v.d. pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Boris Marelja i Dragan Žuvela iz Društva arhitekata Split.

 

Tekst preuzet sa stranica grada Splita - LINK