X

Rezultati Projektnog natječaja za izradu idejnog uređenja Hrvojeve ulice i dijela Ulice kralja Tomislava

23.02.2024

 

Naručitelj (Investitor, raspisivač, provoditelj i organizator):

Grad Split, Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868

 

OBJAVLJUJE REZULTATE PROJEKTNOG NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG UREĐENJA HRVOJEVE ULICE I DIJELA ULICE KRALJA TOMISLAVA

Evidencijski broj nabave: MV-653/2023-I

Na natječaj koji je trajao od 27.11.2023. do 02.02.2024. do 15h, u propisanom roku, pristiglo je 8 radova.

Ocjenjivački sud, u sastavu: Ivo Vojnović, predsjednik, Bojan Ivošević, Zrinka Radunić, Hrvoje Bartulović i Jasna Jerkov na 5. sjednici održanoj 19.02.2024., je donio sljedeću odluku:

 

 

1. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 14.000,00 € - rad pod šifrom “3”

Autori:
Maja Milutin
Antonija Dominović
Helena Mlakar
Iva Sladoljev-Jolić
Martin Bužančić
Circinus d.o.o.

2. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 8.400,00 € - rad pod šifrom “6”

Autori:
Irena Mažer Hranuelli, dipl. ing. arh.
Vedran Oberan, dipl. ing. arh.
Ana Horvat, mag ing. arch.
Ante Uglešić, dipl. ing. građ.

3. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 5.600,00 € - rad pod šifrom “8”

Autorski tim:
ATELIER KOVAČIĆ MIKETEK d.o.o.
Stjepan Miketek, mag ing. arch.
Katarina Kovačić, mag ing. arch.
Nikolina Garma Bugarić, mag ing. arch.
Suradnici:
Lucija Zlatar, mag ing. arch.
Jerko Malovan, student arhitekture

 

 

 

4. MJESTO - rad pod šifrom „2“

Autori:
Katja Stubnya
Nora Dešković
Marija Akulina Čović
Mislav Bauk

 

5. MJESTO - rad pod šifrom „5“

Autori:
Marko Blagec
Darko Stresec
Suradnici:
Ivana Šimag (hortikultura)
Lucija Jelavić (hortikultura)
Jure Barbalić (konstrukcija)
Mislav Martić (vizualizacija)

 

Rad pod šifrom „1“

Autori:
Branka Juras, dipl. ing. arh.
Sandra Lukač, mag ing. arch.
Marina Tomaš, mag ing. arch.
Suradnik:
Sara Stubnja Pavičin, bacc. ing. arch.

 

Rad pod šifrom „4“

Autori:
Paula Dagmar Petrović
Zdenko Pavičić
Luči Plosnić
Ljubomir Miščević

 

Rad pod šifrom „7“

Autori:
URED MARČIĆ d.o.o.
Vlasta Marčić, dipl. ing. arh.
Dalibor Stošić, red. prof. art., akademski kipar
Suradnici:
Pavle Marčić, dipl. ing. arh.
Marin Marčić, univ. bacc. ing. arh.
Marin Dlaka, dipl. ing. el.

NATJEČAJNE RADOVE POGLEDAJTE OVDJE

Izrađivač natječajnog programa je STUDIO CRTA d.o.o.

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
1. Ivo Vojnović, predsjednik
2. Bojan Ivošević
3. Zrinka Radunić
4. Hrvoje Bartulović
5. Jasna Jerkov

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda: Dražen Pejković

Osobe ovlaštene za provođenje postupka javne nabave:
Katarina - Nataša Merćep i Marijana Kirevski

Tajnik natječaja: Gorana Barbarić

Predmet i cilj natječaja:
Sagledavanje prostorne i funkcionalne problematike Hrvojeve ulice i dijela Ulice kralja Tomislava u Splitu i odabir najboljeg rješenja kao podloge za izradu sljedećih faza projektne dokumentacije, a u daljnjoj fazi, izvođenja radova.
Opći ciljevi natječaja:
-    Dobiti suvremeno rješenje koje će biti primjereno ambijentalnim vrijednostima i značaju Hrvojeve ulice, usklađeno s Konzervatorskim smjernicama, te ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju
-    Predložiti prostorne i funkcionalne sklopove kojima bi se omogućilo i produžilo korištenje prostora Hrvojeve ulice i dijela uz zidine Palače u popodnevnim i večernjim terminima
-    Zadržati koridor Hrvojeve ulice i istočnog zida Palače u postojećem odnosu kojim se pogled na zidine oslobađa od improviziranih i privremenih štandova za prodaju,
-    S obzirom na to da Ulica kralja Tomislava, te produžetak Hrvojeve ulice u kontaktnoj zoni prema parku Parka J.J. Strossmayera pripadaju povijesnoj jezgri, prijedlog novog uređenja, urbane oprema i rasvjete potrebno je prilagoditi značaju urbanog konteksta unutar kojega se zahvat realizira
-    Cilj preuređenja južnog i istočnog ruba Đardina, nastavka Hrvojeve ulice i već uređenog partera Ulice kralja Tomislava, je stvaranje jedinstvenog, suvremenog uređenja ukupnog prostora uz sjeverni i istočni zid Palače

Kriteriji po kojima je Ocjenjivački sud vrednovao natječajne radove:
1.    kvaliteta natječajnog rješenja u odnosu na ambijentalni kontekst i značaj Hrvojeve ulice
2.    usklađenost natječajnog rješenja s konzervatorskim smjernicama
3.    kvaliteta prijedloga urbane opreme i hortikulturnog rješenja

 

Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije iznosi (idejni, glavni, izvedbeni projekt, troškovnici i projektantski nadzor za uređenje Hrvojeve ulice) 70.000,00 € (bez PDV-a).

 

Raspisivač Natječaja namjerava, provođenjem pregovaračkog postupka bez prethodne objave, sklopiti ugovor s Natjecateljem - autorom prvonagrađenog rada, za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, troškovnika te projektantskog nadzora za uređenje Hrvojeve ulice

Natječaj je proveden u skladu s glavom IV. Poglavljem 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), u daljnjem tekstu ZJN, te ostalim odredbama koje su primjenjive na ovaj postupak.
Natječaj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama sukladno članku 327.st.1.t.1. ZJN.

Služba zadužena za kontakt: Grad Split, Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling, Odsjek za  javnu nabavu, tel. 021/310-023, 021/310-056, fax.021/310-405,www.split.hr, e-pošta:
katarinanatasa.mercep@split.hr, marijana.kirevski@split.hr

 

 

Za Ocjenjivački sud:
tajnik natječaja
Gorana Barbarić, mag.ing.arch.