X

Projektni natječaj za izradu idejnog uređenja Hrvojeve ulice i dijela Ulice kralja Tomislava

28.11.2023

 

 

29.12.2023.

Odgovori na pitanja i popratne datoteke nalaze se na LINKU

 

 

 

RANIJE:

Grad Split (investitor, raspisivač, provoditelj i organizator) je objavio početak projektnog natječaja za izradu idejnog uređenja Hrvojeve ulice i dijela Ulice kralja Tomislava.

 

Natječajna dokumentacija je na LINKU, te na  EOJN-u.

 

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 27. studenog 2023. godine.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja u vezi natječajnog programa do 22. prosinca 2023. godine (petak)
Odgovori na postavljena pitanja bit će se javno objavljeni u EOJN i na internetskim stranicama Grada Splita najkasnije do 29. prosinca 2023. godine.
Pitanja će se postavljati isključivo putem EOJN sustava.

Rok za predaju natječajnih radova je 2. veljače 2024. godine (petak) do 15,00 sati na Protokol  Gradske  uprave Grada Splita, Obala kneza Branimira 17, Split.

Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 20 dana po završetku natječaja. Odabir natječajnih radova Ocjenjivački sud dostavlja Naručitelju koji je obvezan donijeti Obavijest o rezultatima natječaja u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu natječajnih radova

Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima kroz EOJN i pismenim putem

Radovi svih natjecatelja biti će izloženi u atriju gradske uprave nakon dostave Odluke o odabiru svim natjecateljima i to u trajanju od 7 dana.

Radove koji nisu odabrani natjecatelji su dužni preuzeti u roku od 15 dana od dana završetka izložbe pristiglih radova. Nakon ovoga roka Naručitelj natječaja ne odgovara za radove.

Nagrađeni radovi ostaju u trajnome vlasništvu Grada Splita.

 

OCJENJIVAČKI SUD


Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od 5 članova.

Ocjenjivački sud:
1. Ivo Vojnović, predsjednik
2. Bojan Ivošević
3. Zrinka Radunić
4. Hrvoje Bartulović
5. Jasna Jerkov
6. zamjenik člana - Dražen Pejković

Članovi ocjenjivačkog suda dužni su svoje odluke temeljiti na odredbama čl. 331. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16,114/22)

Tajnik natječaja: Gorana Barbarić

Osobe ovlaštene za provođenje postupka javne nabave:
Katarina- Nataša Merćep
Marijana Kirevski
Ivana Matutinović