X

Predstavljanje knjige: Giancarlo De Carlo ‘O participativnoj arhitekturi’

08.07.2022 

Društvo arhitekata Splita poziva na predstavljanje knjige:

Giancarlo De Carlo ‘O participativnoj arhitekturi’

Urednici: Alberto Franchini i Luka Skansi
Prevoditelj: Eric Ušić
Lektorica: Nives Franić
Dizajn: Primož Fijavž
Izdavač: izdanja Dobrolet;
Društvo arhitekata Istre (DAI-SAI) i Sandorf

 

Subota 16.7.2022., 20h Društvo arhitekata Splita, Ul. A. Starčevića 24/c

Gost: Emil Jurcan, (DAI-SAI, Dobrolet)

Moderator: Jere Kuzmanić (DAS)

 

 

O knjizi:

Giancarlo De Carlo bio je jedan od prvih svjetskih arhitekata koji su teoretizirali i eksperimentirali na temi participacije u arhitekturi. Rođen 1919. godine, odgovoran je za paradigmatske projekte na temi kolektivnog života kao što su kampus Sveučilišta u Urbinu i stambeni kompleks Matteotti, izgrađen za radnike željezare u Terniju.

Za De Carla arhitektura je „proces“ koji se bazira na participaciji – sudjelovanju svih aktera u projektu. On prožima arhitektonski dizajn sa životom i potrebama svojih budućih korisnika, pokušavajući nadvladati koncept arhitekture kao jednog individualnog kreativnog akta. Sa svojom serijom članaka i publikacija postavlja u krizu načela "onečišćenja, autonomije, samodostatnosti" koji su opteretili modernu arhitekturu čineći je neshvatljivom za svoju publiku: za De Carla arhitektura postaje "realna utopija", konstruirajuća platforma zajednice.

Dobroletovo izdanje donosi osam De Carlovih tekstova na temu participacije u arhitekturi po izboru urednika Alberta Franchinija i Luke Skansija.

 

 

O programu:
Giancarlo De Carlo posjetio je Split u više navrata i bio suorganizator studentske radionice ILAUD u Splitu osamdesetih godina. Njegov interes za Split imao je dva pola, svaki u korespondenciji s dva njegova značajna tematska okvira rada. Prvi je bila tema intervencije s ciljem očuvanja povijesne jezgre Splita s Dioklecijanovom plačom i konzervatorski urbanizam kakav je on primjenjivao u Urbinu, a druga tema bio je Split 3 kao primjer radničkog stanovanja koje srasta sa svojim stanovnicima paralelno s njegovim posjetima Splitu. Premda ovi posjeti na prvi pogled nisu direktno povezani s procesima participacije, razgovor s uvodnim kontekstualiziranjem same teme participacije i De Carlovog interesa za nju približit će De Carlovu ideju arhitekture kao procesa s ovim dvama temama u njihovom lokalnom i globalnom trenutku geneze interesa za uključivanjem korisnika u taj proces.

20.00 - Kontekstualizacija De Carla: Anarhistička nit u povijesti arhitekture 20. stoljeća (Jere Kuzmanić)

20.30 – Predstavljanje knjige kroz razgovor s Emilom Jurcanom

21:15 – Razgovor s publikom