X

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Sutikle u Podgori

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

N A T J E Č A J

izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja

SUTIKLE U PODGORI

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: EMV 21/23

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 142-23/PO-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Domovinskog rata 2, 21000 Split; OIB: 40781519492; telefon: +385 21 400-282; e-mail: matea.dorcic@dalmacija.hr; www.dalmacija.hr; odgovorna osoba: Blaženko Boban, župan; osoba za kontakt: Matea Dorčić

i

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.

 

OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA

 

Na natječaj koji je trajao od 17.10.2023. godine do roka predaje natječanih radova 19.12.2023. godine do 16:00 sati zaprimljeno je ukupno 9 radova.

Ocjenjivački sud u sastavu: Matea Dorčić, dipl. iur., Pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, predstavnica raspisivača, Petra Radić, dipl.ing.arh., načelnica Podgore, predstavnica raspisivača, predsjednica OS, Klara Nikšić, mag.ing.arch., ovlaštena arhitektica, predstavnica provoditelja, Berislav Lukšić, mag.ing.arch., predstavnik provoditelja i Ana Krstulović, mag.ing.arch., predstavnica provoditelja je na 4. sjednici održanoj 12. siječnja 2024., donio sljedeće odluke:

1. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 10.856,73 eura - rad pod šifrom “1”

Autori:
Radionica arhitekture d.o.o.
Marija Bašić
Tajana Levojević
Zvonimir Prusina
Goran Rako
Josip Sabolić
Tin Vukušić
Zrinka Ževrnja

PLAKATI

 

2. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 6.785,45 eura - rad pod šifrom “2”

Autori:
AG Planum d.o.o.
Marko Cvjetko
Miron Hržina
Ivica Keršić
Elena Tikvić

PLAKATI

 

3. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 4.071,27 eura - rad pod šifrom “4”

Autori:
X.3.M. d.o.o.
Mirela Bošnjak
Mirko Buvinić
Maja Furlan Zimmermann
Suradnik:
LU:kA (prostorni prikazi)

PLAKATI

 

4. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 3.257,02 eura - rad pod šifrom “7”

Autori:
Tatjana Zahra
Maja Vujnović
Sonja Mimica Defar
Andro Banovac
Franz Zahra
Darko Ivanovski

PLAKATI

 

5. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 2.171,35 eura - rad pod šifrom “5”

Autori:
Antea Divić
Dora Vitlić
Karmen Žilić

PLAKATI

 

6. MJESTO - rad pod šifrom “6”
Autori:
Ivan Foretić
Goran Erent


7. MJESTO - rad pod šifrom “9”
Autori:
Emur studio d.o.o.
Marko Murtić
Viktor Vdović
Mak Murtić
Nada Milišić

 

NATJEČAJNE RADOVE POGLEDAJTE  OVDJE

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je No.638 d.o.o., Vojnovićeva 21, Zagreb, OIB: 52465166500
Stručni tim: Maša Medoš, mag.ing.arch., A4387 i Klara Nikšić, mag.ing.arch., A4503

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Predsjednik ocjenjivačkog suda:
Petra Radić, dipl.ing.arh., načelnica Podgore, predstavnica raspisivač

Članovi ocjenjivačkog suda:    
Matea Dorčić, dipl. iur., Pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, predstavnica raspisivača,
Klara Nikšić, mag.ing.arch., ovlaštena arhitektica, predstavnica provoditelja
Berislav Lukšić, mag.ing.arch., predstavnik provoditelja
Ana Krstulović, mag.ing.arch., predstavnica provoditelja

Zamjenik člana OS-a:
Aljoša Gazde, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Tehnička komisija:
Maša Medoš, mag.ing.arch., predstavnica provoditelja
Nikša Bilić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Tajnik natječaja:
Marko Klarić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Opći cilj natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja kojim će se sagledati uređenje prostora Sutikle, uskladiti današnje potrebe stanovnika Podgore i posjetitelja s povijesnom urbanističko-arhitektonskom strukturom i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak na otvorenom javnom prostoru plaže Sutikla.

Posebni ciljevi natječaja:

 • Uređenje javne gradske plaže – tematske plaže (plaža za vodene sportove i plaža prilagođena za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti)
 • Osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom
 • Formiranje prostora za okupljanje i druženje te odvijanje sportskih, zabavnih, kulturnih i drugih događanja
 • Parterno uređenje prostora u zoni obuhvata
 • Rješenje prostora za ugostiteljske sadržaje
 • Rješenje prostora za sportske sadržaje
 • Rješenje pješačkog prometa
 • Rješenje javne rasvjete (energetski učinkovite)
 • Krajobrazno uređenje s ciljem očuvanja i unapređenja zelenog karaktera i identiteta grada, smanjenja klimatskih promjena u urbanoj sredini
 • Osmišljavanje elemenata urbane opreme (univerzalni dizajn prilagođen osobama s invaliditetom s ciljem poticanja socijalne kohezije i inkluzije)

Rješenjem treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama.

Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama, prvonagrađeno rješenje, poslužit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije.

Natječajno rješenje mora omogućiti faznu izvedbu.

Kriteriji za ocjenjivanje natječajnih radova

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova.

Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

 • funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora u obuhvatu
 • postizanje skladnog odnosa nove gradnje u odnosu na širi i uži urbani kontekst
 • kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju
 • kvaliteta krajobraznog rješenja
 • usklađenost sa smjernicama programa
 • poboljšanje i kvalitetna rješenja priključenja građevina i predjela u obuhvatu na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu
 • primjena principa održivosti (okolišne, socijalne i ekonomske)

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.

.

Za Ocjenjivački sud:

Marko Klarić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja