X

Rezultati Projektnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja zatvorenog bazena i dvorane s vanjskim igralištima u sklopu SRC Brda

23.02.2024

 

Naručitelj (Investitor, raspisivač, provoditelj i organizator):

Grad Split, Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868

 

OBJAVLJUJE REZULTATE PROJEKTNOG NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA ZATVORENOG BAZENA I DVORANE S VANJSKIM IGRALIŠTIMA U SKLOPU SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA BRDA U SPLITU

Evidencijski broj nabave: MV-345/2024-I

Na natječaj koji je trajao od 14.02.2024. do 26.04.2024. do 15h, u propisanom roku, pristiglo je 13 radova sa potpunom natječajnom dokumentacijom..

Ocjenjivački sud, u sastavu: Samuel Martin (predsjednik), Vladimir Krstulović, Mate Žaja, Antonio Kuzmanić i Tomislav Lovrić na 5. sjednici održanoj 14.05.2024. je donio sljedeću odluku:

 

 

1. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 31.000,00 € - rad pod šifrom “9”

Autori:
Marko Gusić, mag.ing.arh
Filip Ivaniček, mag.ing.arh.
Matija Brnetić, mag.ing.arh.

 

2. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 18.600,00 € - rad pod šifrom “16”

Autor:
Mihovil Stojanović

 

3. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 12.400,00 € - rad pod šifrom “11”

Autori:
Igor Franić
Ivan Franić


Suradnici:
Zorana Debeljuh
Tajana Derenčinović Jelčić
Sonja Franić
Petar Reić
Josipa Sarić
Simona Sović Štos

 

 

4. MJESTO - rad pod šifrom „1“

Autori:
Helena Čerina, dipl.ing.arh.
Duje Čerina, stud.arh.
Josip Baričević, stud.arh.
Luka Roso, stud.arh.

 

 

5. MJESTO - rad pod šifrom „12“

Autor:
JA ARHITEKT d.o.o.

Suradnici:
Josipa Rogošić, mag.ing.arch.
Andrea Dujić, mag.ing.arch.
Tina Družić, univ.bacc.ing.arch.
Ivan Britvić,univ.bacc.ing.arch.

 

 

Ostali radovi:

Rad pod šifrom „2“

Autori:
Ivan Foretić, d.i.a
FORETIĆ STUDIO d.o.o.

Suradnici:
Lucija Sopina, mag.ing.arh. (arhitektura)
Valentin Burek, mag.ing.mech. (strojarske instalacije)
Slaven Katalinić, mag.ing.aedif. (konstrukcija)
Valentina Foretić, bacc. physioth. (sport)

 

Rad pod šifrom „3“

Autori:
Damir Ljutić
Branka Grgić

 

Rad pod šifrom „5“

Autori:
Ena Vladislavić
Zorana Šimunović

 

Rad pod šifrom „6“

Autori:
Nikša Bilić, dipl.ing.arh.

Koautori:
Tina Mucić, univ.bacc.ing.arh.
Antonio Glibić, univ.bacc.ing.aedif.

Suradnici:
Ivan Žanić, mag.ing.aedif. (konstrukcija)
Ognjen Prijić, dipl.ing.str.(strojarstvo)

 

Rad pod šifrom „7“

Autorski tim:
Zvonimir Bušić, dipl.ing.arh.
Ivan Kujundžić, dipl.ing.arh.
Krešimir Damjanović, mag.ing.arch.
Nika Meštrović, univ.bacc.ing.arh

 

Rad pod šifrom „13“

Autori:
Luka Bekavac
Sebastian Bogi
Sven Kartela
Romana Dusper

 

Rad pod šifrom „14“

Autori:
Branko Krčum
Tomislav Odrljin
Anton Zarochintsev

 

Rad pod šifrom „15“

Autor:
Niko Klasnić, mag.ing.arh.
Božica Vojnović, ing.građ.

 

 

NATJEČAJNE RADOVE POGLEDAJTE OVDJE

Izrađivač natječajnog programa je STUDIO STUDIO d.o.o., Vladimir Krstulović d.i.a.

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
1. Samuel Martin, predsjednik
2. Vladimir Krstulović
3. Mate Žaja
4. Antonio Kuzmanić
5. Tomislav Lovrić

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda: Mario Negotić
Savjetnik ocjenjivačkog suda: Gordon Cerjan

Osobe ovlaštene za provođenje postupka javne nabave:
Katarina - Nataša Merćep i Marijana Kirevski
Tajnica natječaja: Marijana Krstulović-Relija

 

Predmet i cilj natječaja:

Osnovni cilj natječaja je iznalaženje kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja

kompleksa SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA BRDA, koji se sastoji od zatvorenog bazena, dvorane, vanjskih igrališta, javnih sadržaja i zatvorenog parkirališta koji će služiti sportsko – edukacijsko – rekreacijsko – rehabilitacijskoj svrsi za veliki broj stanovništva, posebice istočnog dijela grada koji gravitiraju ovoj lokaciji, zajedno sa svim pratećim sadržajima i kvalitetno se uklopiti u naselje Brda.

Opći ciljevi natječaja:

- dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju. Posebice treba posvetiti pozornost istovremenom korištenju kompleksa od strane velikog broja korisnika različitih starosnih skupina i fizičke spremnosti.

- kvalitetnim rješenjem treba funkcionalno i oblikovno povezati prostore i osigurati maksimalnu fleksibilnost u korištenju različitih sadržaja –

- voditi posebno računa o osiguranju pristupačnosti centru i svim sadržajima unutar sportskog centra osobama smanjene pokretljivosti.

- prilikom izrade natječajnog rješenja potrebno je primijeniti smjernice „Novi europski Bauhaus“ koji je kreativna i interdisciplinarna inicijativa koja povezuje Europski zeleni dogovor s našim životnim prostorima i iskustvima.

Kriteriji po kojima je Ocjenjivački sud vrednovao natječajne radove:

  1. kvaliteta prostornog koncepta i odnosa prema užoj prostornoj situaciji
  2. kvaliteta rješenja u smislu zadovoljenja prostorno-funkcionalnih zahtjeva i  međusobnog odnosa pojedinih prostorno- funkcionalnih cjelina
  3. racionalnost i ekonomičnost projekta u smislu odnosa bruto – neto površina
  4. racionalnost i ekonomičnost projekta u smislu racionalnosti i ekonomičnosti svih segmenata konstrukcije i primijenjenih materijala
  5. oblikovna kvaliteta rješenja
  6. kvaliteta rješenja u smislu ekološke komponente projekta, energetske učinkovitosti i
  7. uporabe obnovljivih izvora energije

 

Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije iznosi (idejni, glavni, izvedbeni projekt, troškovnici i projektantski nadzor za izgradnju zatvorenog bazena i dvorane s vanjskim igralištima u sklopu Sportsko rekreacijskog centra Brda u Splitu) 650.000,00 € (bez PDV-a).

 

Raspisivač Natječaja namjerava, provođenjem pregovaračkog postupka bez prethodne objave, sklopiti ugovor s Natjecateljem - autorom prvonagrađenog rada, za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, troškovnika te projektantskog nadzora za izgradnju zatvorenog bazena i dvorane s vanjskim igralištima u sklopu Sportsko rekreacijskog centra Brda u Splitu.

Natječaj je proveden u skladu s glavom IV. Poglavljem 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), u daljnjem tekstu ZJN, te ostalim odredbama koje su primjenjive na ovaj postupak.
Natječaj je proveden kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama sukladno članku 327.st.1.t.1. ZJN.

Služba zadužena za kontakt: Grad Split, Upravni odjel za financijsko upravljanje i kontroling, Odsjek za  javnu nabavu, tel. 021/310-023, 021/310-056, fax.021/310-405, www.split.hr, e-pošta:katarinanatasa.mercep@split.hr, marijana.kirevski@split.hr

 

Za Ocjenjivački sud:
tajnica natječaja
Marijana Krstulović-Relija, dipl.ing.arh.