X

POZIV NA SJEDNICU 27. IZBORNE SKUPŠTINE

Društvo arhitekata Splita, temeljem članaka 26. i 27. svog Statuta, objavljuje poziv na sjednicu 27. izborne skupštine.

21.06.2022

Sjednica će se održati u srijedu, 29. lipnja 2022. godine, s početkom u 19.00 sati, u prostorijama Društva arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split, s predloženim dnevnim redom kako slijedi:

1.    Uvodni dio sjednice
         a.    otvaranje sjednice 27. izborne Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma
         b.    izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika
         c.    verifikacija Zapisnika sa sjednice 26. Skupštine DAS-a
2.    Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice
3.    Izbor Radnog predsjedništva sjednice: predsjednika Radnog predsjedništva i dva člana
4.    Izbor tri člana Izbornog povjerenstva
5.    Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a i Suda časti DAS-a
6.    Podnošenje financijskog izvješća i završnog računa DAS-a u prethodnom mandatu
7.    Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća
8.    Razrješnica dužnosti dosadašnjim članovima tijela DAS-a
9.    Isticanje prijedloga kandidata za nove članove tijela DAS-a
         a.    Predsjednika DAS-a
         b.    članove Predsjedništva DAS-a
         c.    članove Nadzornog odbora DAS-a
         d.    članove Suda časti DAS-a
10.    Glasovanje o istaknutim prijedlozima
11.    Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja
12.    Proglašenje odluke o izboru novih članova tijela DAS-a u narednom mandatu

13.    Razno

 

Verifikacija članova i preuzimanje glasačkih listića počinje u 18.30 sati.

 

Podsjećamo na članak 29. Statuta DAS-a:
"U slučaju spriječenosti prisustvovanju sjednici Skupštine, spriječeni član može ovlastiti drugog člana za sudjelovanje i glasovanje na sjednici Skupštine u njegovo ime.

Ovlaštenje iz prethodnog stavka ovoga članka daje se u obliku punomoći potpisane od strane člana kojeg se zastupa, te se dostavlja Tajništvu DAS-a dva dana prije početka održavanja sjednice Skupštine.

Svaki član Skupštine ima po jedan glas na sjednici Skupštine Društva te može dobiti samo jednu punomoć."

 

za Predsjedništvo Društva arhitekata Splita

 

Daša Gazde, Predsjednica