X

Reakcija na intervju s Draganom Srzićem, objavljenom na portalu „Makarska danas“, 7. srpnja 2022.

24.08.2022

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Makarske su trenutno u fazi obrade primjedbi zaprimljenih u tijeku javnog uvida, te će se, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, prijedlog ID Plana prezentiran u javnoj raspravi djelomično izmijeniti na temelju usvojenih primjedbi.

Jedan od sudionika javne rasprave o prijedlogu ID Plana je bio gospodin Dragan Srzić, koji je već na javnom izlaganju iznio veći broj primjedbi na prijedlog ID Plana te na kraju jedan njihov dio prezentirao i kroz medije, putem intervjua objavljenog na portalu „Makarska danas“, 7. srpnja 2022.

Iako je sam istup navedenog gospodina zapravo prilično ironičan, s obzirom da se radi o jednoj od ključnih osoba u razdoblju možda najveće urbanističke devastacije u povijesti Makarske, kao stručna udruga koja je kroz stručnu suradnju sudjelovala u izradi ID Plana ovim dopisom moramo opovrgnuti netočne navode iz primjedbi iznesenih u intervjuu, jer se ipak radi o medijskom istupu, ne privatnoj seansi gospodina Srzića.

Reakciju pročitajte na LINKU.

 

U ime Predsjedništva DAS-a

Daša Gazde, dip.ing.arh
Predsjednica