X

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja dječjeg vrtića Kila u Splitu

Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

DJEČJEG VRTIĆA KILA U SPLITU

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja MV-496/2021-PP

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 115-21/ST-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja GRAD SPLIT, Obala Kneza Branimira 17, 21 000 Split, OIB: 78755598868, telefon: +(385) 021/310-309; e-mail: ruzica.batinicsantro@split.hr, internetska adresa: www.split.hr, odgovorna osoba: Mirna veža, povjerenica Vlade RH, osoba za kontakt: Ružica Batinić Santro - 021/310-309

i

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.

 

OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA

 

Na natječaj koji je trajao od 24.01.2022. do 28.03.2022. pristiglo je 28 radova, od toga u propisanom roku prema točki 3.4 Uvjeta natječaja, do 28.03.2022. do 16:00h 28 radova.

Ocjenjivački sud u sastavu: Vedran Duplančić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS, Tomislav Vreš, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja,  Davor Bušnja, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, Dražen Pejković, dipl.ing.arh.  predstavnik raspisivača i Dragan Žuvela, dipl.ing.arh. (zamjenik člana ocjenjivačkog suda, predstavnik provoditelja) s 5 glasa za (jednoglasno), na 6. sjednici održanoj 24. travnja 2022., je donio sljedeće odluke:

1.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  77.200,00 kn - rad pod šifrom “29”

Autori:
Ivan Jurić, dipl.ing.arh.
Mirjana Radoš, dipl.ing.arh.
Mate Jurić, dipl.ing.arh.
Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o.

Suradnik:
Sara Markovina, mag.ing.arh.

 

PLAKATI

 

 

2.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  48.250,00 kn - rad pod šifrom “12”

Autori:  
Mia Roth-Čerina, dipl.ing.arh.
Tonči Čerina, dipl.ing.arh.
Luka Fatović, mag.ing.arch.
Domagoj Leko, mag.ing.arch.

Suradnik:  
Tin Vukušić

 

LIST 1LIST 2LIST3LIST 4LIST 5

 

 

3.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 28.950,00 kn - rad pod šifrom “4”

Autori:  
Nikola Fabijanić, dia
Juraj Glasinović, dia
Josip Fabijanac

 

PLAKATI

 

 

4.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 23.160,00 kn - rad pod šifrom “17”

Autori:  
AG Planum d.o.o.
Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.
Miron Hržina, dipl.ing.arh.
Ivica Keršić, mag.ing.arch.
Dunja Sloković, mag.ing.arch.
Elena Tikvić, mag.ing.arch.

 

LIST 1LIST 2LIST 3LIST 4LIST 5

 

 

5.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 15.440,00 kn - rad pod šifrom “11”

Autori:  
Studio Arbol- Domagoj Bolanča, mag.ing.arch.
Katija Morović, dipl.ing.arh.

 

LIST 1LIST 2LIST 3LIST 4

 

 

6. MJESTO - POSEBNO PRIZNANJE - rad pod šifrom  „25“

Autori:  
Matija Galošić, dipl.ing.arh.
Jelena Bašić Galošić, dipl.ing.arh.

Suradnica:  
Ana Kunst dipl.ing.arh. - suradnik za vizualizacije

 

 

NATJEČAJNE RADOVE POGLEDAJTE  OVDJE

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Nikša Bilić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A4094, A.B.Šimića 48, Split.

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Predsjednik ocjenjivačkog suda:
 Vedran Duplančić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja,

Članovi ocjenjivačkog suda:
Tomislav Vreš, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja,
Davor Bušnja, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja  
Dražen Pejković, dipl.ing.arh.  predstavnik raspisivača
Višnja Mikulić, predstavnica raspisivača

Zamjenik ocjenjivačkog suda:
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh. 

Tehnička komisija:
1. Nikša Bilić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
2. Iva Pavlović, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Tajnica natječaja:
Tea Truta dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Opći ciljevi natječaja su:
- Dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju.
- Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića koja će proizaći iz analize prostornih mogućnosti i prostornih ograničenja predviđene lokacije te tu istu lokaciju unaprijediti i omogućiti uvođenje elemenata urbane sanacije u niskokonsolidiranu izgradnju
- Natječajnim rješenjem omogućiti kvalitetnu komunikaciju unutar šireg obuhvata

Specifični cilj natječaja je odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog arhitektonskog rješenja, koje će biti podloga za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole dječjeg vrtića Kila.

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
- zadovoljenje prostornog programa;
- uspješnost rješenja u domeni urbane sanacije;
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju;
- kvaliteta krajobraznog rješenja okoliša dječjeg vrtića

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.

 

Za Ocjenjivački sud:

Tea Truta, dipl.ing.arh. tajnica natječaja