X

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja dječjeg vrtića Pujanke u Splitu

Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

DJEČJEG VRTIĆA PUJANKE U SPLITU

 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja MV-486/2021-PP
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 113-21/ST-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja GRAD SPLIT, Obala Kneza Branimira 17, 21 000 Split, OIB: 78755598868, telefon: +(385) 021/310-309; e-mail: ivica.puljak@split.hr, ruzica.batinicsantro@split.hr, internetska adresa: www.split.hr, odgovorna osoba: Ivica Puljak, gradonačelnik, osoba za kontakt: Ružica Batinić Santro - 021/310-309

i

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.

 

OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA

 

Na natječaj koji je trajao od 25.11.2021. do 25.01.2022. pristiglo je 34 rada, od toga u propisanom roku prema točki 3.4 Uvjeta natječaja, do 25.01.2022. do 16:00h 33 rada, dok je 1 rad stigao nakon tog roka.

Ocjenjivački sud u sastavu: Maja Furlan Zimmermann dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja, predsjednica OS, Breda Bizjak, dipl.ing.arh. predstavnica provoditelja,  Marin Mikelić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, Dražen Pejković, dipl.ing.arh.  predstavnik raspisivača, Višnja Mikulić, predstavnica raspisivača i Luka Bekavac (zamjenik člana ocjenjivačkog suda, predstavnik provoditelja) s 5 glasa za (jednoglasno), na sjednici održanoj 13. veljače 2022., je donio sljedeće odluke:

 

1.    NAGRADA u neto iznosu od  49.920,00  kn dodjeljuje se radu pod šifrom „27″

Autori:
njiric+ arhitekti
prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh.
Vedrana Moslavac, mag.ing.arch.
Miloš Lazarević, d.i.a.
Irma Šmuc, mag.ing.arch.
Luka Uchytill, mag.ing.arch.

Suradnici:
Anamarija Šimunović, mag.ing.arch. (Studio Ante Murales d.o.o.) - suradnik za vizualizacije
Ante Nikša Bilić, d.i.a. (Studio Ante Murales d.o.o.) - konzultant za zavičajne teme
Melita Kanceljak Marelić, d.i.a (Projektni ured Kanceljak Marelić d.o.o.) - konzultant za požar
Iskra Filipović, d.i.a (njiric+ arhitekti d.o.o.) - konzultant za javnu nabavu

LIST 1; LIST 2; LIST 3; LIST 4; LIST 5

 

 

2.   NAGRADA U NETO IZNOSU OD 37.440,00 kn - rad pod šifrom “33”

Autori:
Siniša Bodrožić
Ivan Rališ

LIST 1; LIST 2; LIST 3; LIST 4

 

 

3. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 24.960,00 kn - rad pod šifrom “7”

Autori:
PORTICUS d.o.o. za projektiranje, Split

Suradnici:
Radna grupa arhitekata: Damir Rako dia, Sandro Žuljević mia, Nikola Mihaljević mia, Borna Radan mia, Emili Dragičević mia, Nives Pranjić mia
Vizualizacije - Ivo Kraljević
Izrada makete: Ana Ljubić i Žana Jadrešin - stud.arh.

LIST 1; LIST 2; LIST 3; LIST 4; LIST 5

 

 

4. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 12.480,00 kn - rad pod šifrom “32”

Autori:
Ante Katić, mag.ing.arch.
Ivana Krstinić, mag.ing.arch.

LIST 1; LIST 2; LIST 3; LIST 4

 

 

RAD POD ŠIFROM “18” - 5. mjesto -  pisano priznanje

Autori:
Tonći Vlahović
Ivan Samac

 

 

 


RAD POD ŠIFROM “20” - 6. mjesto - pisano priznanje

Autor:
Radionica arhitekture

Projektni tim:
Fani Frković
Antonio Jakubek
Tena Knežević
Jurica Pajić
Jelena Prokop
Goran Rako
Ana Ranogajec
Josip Sabolić

 

NATJEČAJNE RADOVE POGLEDAJTE  OVDJE

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Nikša Bilić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A4094, A.B.Šimića 48, Split.

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Predsjednica ocjenjivačkog suda:
Maja Furlan Zimmermann dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Članovi ocjenjivačkog suda:
Breda Bizjak, dipl.ing.arh. predstavnica provoditelja
Marin Mikelić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja
Višnja Mikulić, dipl.iur. predstavnica raspisivača
Dražen Pejković, dipl.ing.arh. predstavnik raspisivača

Zamjenik ocjenjivačkog suda:
Luka Bekavac, mag.ing.arch.

Tehnička komisija:
1. Nikša Bilić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
2. Iva Pavlović, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Tajnica natječaja:
Tea Truta dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Opći ciljevi natječaja su bili dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju, izgradnja i uređenje dječjeg vrtića koja će proizaći iz analize prostornih mogućnosti i prostornih ograničenja predviđene lokacije te tu istu lokaciju unaprijediti i uklopiti se u širi urbani kontekst uz respektiranje postojećeg prirodnog i krajobraznog ambijenta, te natječajnim rješenjem omogućiti održivu komunikaciju unutar šireg obuhvata.

Specifični cilj natječaja je bio odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog arhitektonskog rješenja, koje će biti podloga za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole dječjeg vrtića Pujanke.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
- zadovoljenje prostornog programa;
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.
- kvaliteta krajobraznog rješenja okoliša dječjeg vrtića


Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.

Za Ocjenjivački sud:

Tea Truta, dipl.ing.arh. tajnica natječaja