X

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja dječjeg vrtića Rusulica u Splitu

Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

DJEČJEG VRTIĆA RUSULICA U SPLITU

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja MV-191/2022-P

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 118-21/ST-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja GRAD SPLIT, Obala Kneza Branimira 17, 21 000 Split, OIB: 78755598868, telefon: +(385) 021/310-309; e-mail: ruzica.batinicsantro@split.hr, internetska adresa: www.split.hr, odgovorna osoba: Mirna veža, povjerenica Vlade RH, osoba za kontakt: Ružica Batinić Santro - 021/310-309

i

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.

 

OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA

 

Na natječaj koji je trajao od 01.02.2022. do 04.04.2022. pristiglo je 28 radova, od toga u propisanom roku prema točki 3.4 Uvjeta natječaja, do 04.04.2022. do 16:00h 28 radova.

Ocjenjivački sud u sastavu: Kata Marunica, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja, predsjednica OS, Branka Juras dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja, Luka Petričević, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, Dražen Pejković, dipl.ing.arh.  predstavnik raspisivača i Višnja Mikulić, predstavnica raspisivača s 5 glasa za (jednoglasno), na 6. sjednici održanoj 08. svibnja 2022., je donio sljedeće odluke:

1.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  66.400,00 kn - rad pod šifrom “18”

Autori:  
BIRO
Hrvoje Arbanas
Saša Košuta
Mario Kralj
Dora Lončarić
Martin Mertz
Vana Pavlić
Mario Peko
ARGU, Marko Gusić

PLAKATI

 

2.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  41.500,00 kn - rad pod šifrom “19”

Autori:
Darinka Kuzmanić, dipl.ing.arh.
Sara Markovina, mag.ing.arch.
Sanja Vondra, dipl.ing.arh.
arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o

PLAKATI

 

3.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  24.900,00 kn - rad pod šifrom “10”

Autori:  
Ian Kruezi
Ivan Mimica
Maja Pijaca

PLAKATI

 

4.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  19.920,00 kn - rad pod šifrom “23”

Autor:
Gorana Stipeč Brlić
Damian Sobol Turina
Karla Ritoša

Suradnici:
Andrea Šepić, projektant suradnik arhitektura
Daniel Repac, statika
Mirta Stipeč, krajobrazna arhitektura

PLAKATI

 

5.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  13.280,00 kn - rad pod šifrom “25”

Autori:  
Kolektiv tri d.o.o.
Anita Karaman
Dora Komenda
Ana Krstulović
Lucian Kovačević

PLAKATI

 

RAD POD ŠIFROM “22” - 6. mjesto

Autori:
Tanja Goleš
Antonija Milovac, mag.ing.arch.


 
RAD POD ŠIFROM “5” - 7. mjesto

Autori:
Ana Orlić
Dorian Vujnović
Mateo Zonta
Branko Orlić

 

NATJEČAJNE RADOVE POGLEDAJTE  OVDJE

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Nikša Bilić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A4094, A.B.Šimića 48, Split.

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Predsjednik ocjenjivačkog suda:
Kata Marunica dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja, predsjednica OS

Članovi ocjenjivačkog suda:    
Branka Juras dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja,
Luka Petričević, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  
Dražen Pejković, dipl.ing.arh.,  predstavnik raspisivača
Višnja Mikulić, predstavnica raspisivača

Zamjenik člana OS-a:
Marko Klarić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja    

Tehnička komisija:
Nikša Bilić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  
Iva Pavlović, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja  

Tajnica natječaja:
Tea Truta dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

Opći ciljevi natječaja su:
- Dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju.
- Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića koja će proizaći iz analize prostornih mogućnosti i prostornih ograničenja predviđene lokacije te tu istu lokaciju unaprijediti i uklopiti se u širi urbani kontekst uz respektiranje postojećeg prirodnog i krajobraznog ambijenta.
- Natječajnim rješenjem omogućiti održivu komunikaciju unutar šireg obuhvata

Specifični cilj natječaja je odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog arhitektonskog rješenja, koje će biti podloga za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju dječjeg vrtića Rusulica.

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
- zadovoljenje prostornog programa;
- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju;
- kvaliteta krajobraznog rješenja okoliša dječjeg vrtića (maksimalno očuvanje postojeće vegetacijske matrice)

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.

 

Za Ocjenjivački sud:

Tea Truta, dipl.ing.arh. tajnica natječaja