X

ARHIVALIJA MJESECA (aDAS) - Studija rasporeda prodajnih mjesta u starom dijelu grada Splita

06.02.2021

Poduzeće za izgradnju Splita od Urbanističkog zavoda Dalmacije - Split 1971. naručuje izradu Studije rasporeda prodajnih mjesta na otvorenom u starom dijelu grada Splita. Studiju izrađuje Odjel za graditeljsko nasljeđe s odgovornim projektantima Jerkom Marasovićem i Bartulom Barišićem uz suradnju sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture koji izrađuje analizu pješačkog kretanja. Studija se sastoji od tekstualnog obrazloženja postojećeg stanja, fotografija sa scenarijima rasporeda i karti koje markiraju raspored prodajnih mjesta.

Projektanti navode da je tadašnji raspored trgovina na otvorenom “akutan problem...koji nastajući spontano, bez planskog rasporeda, prema lokacijama koje određuju u nekim slučajevima sami prodavači poprima gotovo kaotične razmjere”. Uviđaju da je uzrok problema u sve intenzivnijem razvoju turizma koji je uvjetovao povećanje broja prodajnih mjesta i time nagrđuje povijesnu jezgru grada, a rješenje vide u postepenom “ prelociranju štandova u zatvorene prostore” koja su u tom trenu relativno zapuštena i koriste se kao skladišni prostori. Naime, smatraju da bi se tim preseljenjem “investiranje usmjerilo na saniranje spomenika”, a ne na uzaludnu izradu prodajnih mjesta na otvorenom u “neskladu s ambijentom gdje se nalaze”. U međuvremenu predlažu rješenje rasporeda štandova i štekata kafića provedeno kroz detaljnu analizu pješačkog kretanja koje ima namjeru “eliminirati uska grla koja su nastala stihijskim razmještajem prodaje na otvorenom”. Navode da je bitno pratiti daljnji razvoj turizma u gradu i rješenje koje su postavili “revidirati” kako bi se uskladilo s potrebama i novim uvjetima.

Autor:

Tea Truta