X

Benzinska postaja Kman jug, Splitu

Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja benzinske postaje Kman jug u Splitu

INA - Industrija nafte d.d. (kao raspisivač i investitor) i Društvo arhitekata Splita- DAS (kao organizator i provoditelj) objavljuju rezultate

državnog, javnog, otvorenog, projektnog, u jednom stupnju, anonimnog

N A T J E Č A J A

ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA BENZINSKE POSTAJE KMAN JUG U SPLITU (tzv. “zelene postaje”) - ENERGIJA ZA BUDUĆNOST

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: prof. Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.  (predsjednik Ocjenjivačkog suda), Davor Peruško, Zoran Obradović, Saša Bui, dipl.ing.arh., Lea Pelivan, dipl.ing.arh. i Marijana Bronzović, dipl.ing.arh. (zamjenica člana Ocjenjivačkog suda), na svojoj IV. sjednici, održanoj 15. prosinca 2014. godine, donio je odluku o redoslijedu nagrada:

I. NAGRADA
u netto iznosu od 50.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „01″:
autori:
Goran Karlović, dipl.ing.arh.
Petra Starčević, dipl.ing.arh.

II. NAGRADA
u netto iznosu od 30.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „04″:
autori:
Stanislava Odrljin, dipl.ing.arh.
Nikša Vukša, diz.viz.komunikacija
Jelena Zanchi, dipl.ing.arh.

III. NAGRADA
u netto iznosu od 20.000,00 kuna dodijeljena je radu pod šifrom „06″:
autori:
SKROZ d.o.o. Zagreb
Andrea Jelčić, dipl.ing.arh.
Marin Jelčić, dipl.ing.arh.

suradnik: Saša Mitrović, dipl.ing.građ.

U Splitu, 15. prosinca 2014. godine.

Za Ocjenjivački sud:
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., tajnik Natječaja